Politik for behandling af personoplysninger

INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Denne privatlivspolitik gælder for behandling af personoplysninger inden for DPJ-gruppen (herefter "DPJ-gruppen" eller "vi/vores/os"). Den persondataansvarlige ifølge denne privatlivspolitik er, afhængig af behandlingen, enten DPJ-koncernens moderselskab, DPJ Svenska AB (org.nr. 556512-9193) eller datterselskaber af DPJ Svenska AB, enkeltvis eller i fællesskab. Den person, der er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger, er ansvarlig for, at behandlingen er lovlig i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.
Denne privatlivspolitik gælder for vores behandling af eksterne personoplysninger, dvs. persondata vedrørende vores kunder, leverandører, potentielle kunder og leverandører, samarbejdspartnere, besøgende på vores hjemmesider, jobsøgende og andre personer, der ikke er ansatte i DPJ-gruppen (herefter "dig/din").
Vi er transparente med, hvorfor og hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger, og al vores behandling foregår i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning (herunder den generelle databeskyttelsesforordning (EU 2016/679) og national databeskyttelseslovgivning) for at beskytte personoplysninger integritet (herefter "databeskyttelseslovgivningen" ").
"Behandling" betyder indsamling, opbevaring, behandling, overførsel og andre handlinger vedrørende dine personlige data, og "personlige data" betyder enhver information vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person, såsom navn, identifikationsnummer, lokalitetsdata eller online identifikatorer , som følger af databeskyttelsesloven. Andre udtryk, der bruges i denne privatlivspolitik, har også den betydning, der er angivet i databeskyttelsesloven.
Nedenfor kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, hvorfor vi gør det, hvor længe vi gør det, og hvem vi må dele personoplysningerne med.

HVORDAN SAMLER VI PERSONOPLYSNINGER OM DIG, OG HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI?

Vi indsamler primært persondata direkte fra dig, ved at du afgiver dine persondata til os i forbindelse med et personligt møde, e-mail eller telefonkontakt eller via vores hjemmeside eller sociale medier.
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger fra andre end dig, for eksempel fra offentligt tilgængelige kilder og fra tredjeparter i form af kontaktlister eller oplysninger fra kreditoplysningsvirksomheder. Når vi indsamler data fra en anden end dig, får du besked om dette hurtigst muligt og senest inden for en måned fra det tidspunkt, hvor personoplysningerne blev indsamlet.
De personoplysninger, vi indsamler, refererer hovedsageligt til navne og kontaktoplysninger, afhængigt af formålet med behandlingen, og refererer normalt til: For private kunder (nuværende og tidligere): navn, personnummer, adresse, telefonnummer (inklusive mobiltelefon) nummer), e-mailadresse, andre kontaktoplysninger, bankkonto- eller kreditkortoplysninger og andre betalingsoplysninger, kreditoplysninger, historik over gennemførte køb, etc. inkl. betalingshistorik
For erhvervskunder (nuværende og tidligere): navn, telefonnummer (inklusive mobiltelefonnummer), e-mailadresse, andre kontaktoplysninger
For jobsøgende: navn, personnummer, adresse, telefonnummer (inklusive mobiltelefonnummer), e-mailadresse, andre kontaktoplysninger, foto, ansøgningsdokumenter.
Vi behandler normalt ikke følsomme personoplysninger ("særlige kategorier af personoplysninger", dvs. personoplysninger vedrørende for eksempel etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøse overbevisninger, fagforeningsmedlemskab eller oplysninger om helbred). Men i tilfælde af at du frivilligt vælger at afgive sådanne følsomme personoplysninger til os, for eksempel i et ansøgningsdokument fra en jobsøgende, behandler vi naturligvis også disse i overensstemmelse med databeskyttelsesloven (og vores behandling af disse tager placere med støtte i artikel 9.2.a) databeskyttelsesforordningen, når din videregivelse skal ses som et udtrykkeligt samtykke til behandlingen til det specifikke formål, som personoplysningerne videregives til (håndtering af din ansøgning om ansættelse eller andet relevant formål).

HVORFOR SAMLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER, HVOR LÆNGE VI GØR DET, OG VORES JURIDISKE BEGRUNDELSE FOR BEHANDLING

Det følger af databeskyttelsesloven, at al behandling af personoplysninger kræver, at der er et angivet specifikt formål med behandlingen, og at der er et gældende "retligt grundlag" (f.eks. dit samtykke) for behandlingen. Derudover må personoplysningerne kun behandles i en begrænset periode.
I nedenstående tabel angiver vi de forskellige situationer, når vi indsamler personoplysninger om dig, og til hvilke formål vi så behandler dine personoplysninger, hvor længe vi opbevarer og behandler personoplysningerne, og hvilket retsgrundlag, der gælder for behandlingen.
Vi vil behandle dine personoplysninger til de formål, der er angivet nedenfor og aldrig til noget formål, der er uforenelig med disse. Derudover behandler vi kun personoplysningerne i nedenstående tidsrum, medmindre det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning (f.eks. bogføringsloven), at vi skal behandle personoplysningerne i længere tid end angivet nedenfor (i. I sådanne tilfælde vil vi dog kun behandle dine personoplysninger i det omfang, sådan gældende lovgivning kræver dette).
Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at kunne opfylde formålet med behandlingen. Vi sletter løbende personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, de blev indsamlet til. Som udgangspunkt betyder det, at persondata kun opbevares, indtil alle vores forhold til den registrerede er endeligt afviklet.

BEHANDLING RETSGRUNDLAG OPBEVARINGSTID
Indgåelse af aftale og administration af kontraktforholdet. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med udarbejdelse af aftaler (privatpersoner og kontaktpersoner hos potentielle kunder, leverandører eller samarbejdspartnere) samt til administration og opfyldelse af indgåede aftaler (privatpersoner og kontaktpersoner hos nuværende og tidligere kunder, leverandører eller samarbejdspartnere) ), især til håndtering af betaling, levering og håndtering af reklamationer og garantiforhold. Behandlingen af personoplysningerne er nødvendig for at opfylde aftaler eller træffe foranstaltninger, inden aftaler indgås, i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6.1 b). Oplysningerne gemmes i kontraktperioden. Oplysninger om tidligere kunder slettes som udgangspunkt et år efter aftalens ophør.
Forretningskontakter. Personlige data om forretningskontakter registreres for at vedligeholde en kontaktliste. Se også vores behandling af personoplysninger i markedsføring nedenfor. Behandlingen sker på baggrund af vores legitime interesse i at opretholde forretningsforbindelser og at kommunikere med de registrerede. Vi vurderer som udgangspunkt, at denne interesse vejer tungere end de registreredes interesse i beskyttelse af deres personlige integritet. Personoplysningerne vil kun blive behandlet, så længe den registrerede person er forretningskontakt for DPJ.
Rekruttering. DPJ behandler personoplysninger indsamlet i forbindelse med rekrutteringsprocedurer. Det kan ske, at personoplysninger behandles i DPJ-tilknyttede virksomheders, eksterne rekrutteringsvirksomheders og organisationer, som vi samarbejder med i rekrutteringsprocessens computersystemer. Den huvudsakliga legala grunden för behandlingen är berättigat intresse, då behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna hantera din ansøgning og gennemføre ansættelsesproceduren. I rekrutteringsprocedurer får ansøgere mulighed for at give samtykke til, at vi opbevarer personoplysninger til fremtidige rekrutteringsbehov. Personoplysningerne opbevares af os og vores partnere, så længe det er nødvendigt med hensyn til gennemførelse af ansættelsesproceduren. Ansøgeren kan til enhver tid helt trække et sådant samtykke tilbage. Når den registrerede ikke længere giver sit samtykke til, at DPJ behandler personoplysningerne til fremtidige rekrutteringsprocedurer, slettes dataene.
Markedsføring. DPJ behandler e-mailadresser til at udføre direkte markedsføring af virksomhedens produkter. I nogle tilfælde køber vi oplysninger fra adresseudbydere (datasælgende virksomheder (f.eks. Bisnode)), som bl.a. bl.a. firmanavn, personnavn, e-mailadresser, titel/stilling, branche osv.). Dette sker primært med det formål at lave invitationer til arrangementer, gennemføre markedsføring og/eller til anden kommunikation med en bestemt målgruppe, som vi vurderer har behov for og/eller interesse for de produkter og/eller services, som vi tilbyder. Personoplysningerne behandles på baggrund af vores legitime interesse i at føre en kontaktliste, opretholde forretningsforbindelser og at kommunikere med den registrerede som forretningskontakt. Vi vurderer som udgangspunkt, at disse legitime interesser vejer tungere end den registreredes interesse i, at oplysningerne ikke bliver behandlet. Ved at acceptere vores salgsbetingelser accepterer du, at DPJ behandler e-mailadresser og telefonnumre med henblik på at udføre direkte markedsføring af virksomhedens produkter. Dataene behandles på baggrund af vores legitime interesse i at vedligeholde en kontaktliste, opretholde forretningsforbindelser og at kommunikere med den registrerede som forretningskontakt. Vi vurderer som udgangspunkt, at disse legitime interesser vejer tungere end den registreredes interesse i, at oplysningerne ikke bliver behandlet. Vi deler også dataene med Google LLC. Personoplysningerne gemmes, så længe den legitime interesse eksisterer. Sletning af personoplysninger kan ske efter anmodning fra den registrerede.
Kundeservice og forretningsudvikling. Vi behandler korrespondance og feedback vedrørende vores produkter og indkøb i vores kundeservice for at kunne servicere vores privat- og erhvervskunder, leverandører og samarbejdspartnere samt for at udvikle og forbedre vores produkter. Kundeservice og forretningsudvikling. Vi behandler korrespondance og feedback vedrørende vores produkter og indkøb i vores kundeservice for at kunne servicere vores privat- og erhvervskunder, leverandører og samarbejdspartnere samt for at udvikle og forbedre vores produkter. Dataene behandles på baggrund af vores legitime interesse i at yde service til kunder, leverandører og samarbejdspartnere samt udvikle og forbedre virksomhedens produkter og systemer. Vi vurderer som udgangspunkt, at denne interesse vejer tungere end den registreredes interesse i, at oplysningerne ikke bliver behandlet. Personoplysningerne behandles i din sags varighed og slettes derefter, medmindre personoplysningerne behandles til et andet formål såsom markedsføring. Personoplysningerne behandles i din sags varighed og slettes derefter, medmindre personoplysningerne behandles til et andet formål såsom markedsføring.
Statistik. Vi behandler brugergenererede data såsom klik- og besøgshistorik, tekniske data vedrørende anvendte enheder samt information om interaktion med os såsom information om, hvor længe sider har været besøgt, og hvordan sider er blevet tilgået. Indsamling af førnævnte data foregår via cookies. Se information om vores brug af cookies nedenfor. Dataene behandles på baggrund af vores legitime interesse i at kunne udvikle og forbedre vores systemer samt til statistiske formål og kvalitetsarbejde. Vi vurderer som udgangspunkt, at denne interesse vejer tungere end den registreredes interesse i, at oplysningerne ikke bliver behandlet. Personoplysningerne gemmes, så længe det legitime formål eksisterer.
Brugerkonto. Vi behandler personoplysninger, når vi opretter og vedligeholder en brugerkonto på vores hjemmeside med det formål at levere og administrere kontoen. Behandlingen af personoplysningerne er nødvendig for at opfylde den aftale, der er indgået ved oprettelse af brugerkontoen. Vi behandler personoplysningerne, mens brugerkontoen er aktiv. Ved lukning af kontoen sletter vi som udgangspunkt personoplysningerne inden for 12 måneder.

DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED ANDRE OG OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE

Deling af dine personlige data med andre aktører kan forekomme i følgende situationer:
Vi hyrer andre virksomheder til at udføre tjenester for os, hvilket i nogle tilfælde betyder, at de skal behandle dine personoplysninger på vores vegne. Sådanne tjenester omfatter it-tjenester, marketingtjenester, transport- og leveringstjenester. Disse virksomheder kaldes persondatabehandlere, og de må kun behandle personoplysningerne på vores vegne og efter vores anvisninger. Vi indgår aftaler med hver enkelt persondatabehandler, i overensstemmelse med databeskyttelseslovens krav, for at garantere sikkerheden af dine persondata og sikre, at persondatabehandleren behandler personoplysningerne i overensstemmelse med vores instruks og de sikkerhedskrav, der følge af databeskyttelsesloven.
Vi kan også dele personoplysninger med vores leverandører og forhandlere, til administrative formål vedrørende vores kunder og deres kontaktpersoner og til direkte markedsføring af vores produkter. Hvis en sådan deling finder sted, er de virksomheder, der modtager dataene, ansvarlige for persondataene.
Vi overfører normalt ikke dine personoplysninger til nogen aktør i et land uden for EU/EØS-området (såkaldt "tredjeland"). Hvis vi i ekstraordinære tilfælde ville gøre dette, vil vi sikre, at overførslen finder sted i overensstemmelse med kravene i databeskyttelseslovgivningen, såsom ved brug af EU-standardkontraktbestemmelser (hvor det er relevant, med supplerende sikkerhedsforanstaltninger). Hvis overførslen sker til en persondatabehandler, sikrer vi, at vores aftale med persondatabehandleren regulerer dette, og at videregivelsen sker i overensstemmelse med databeskyttelseslovens krav.
Ellers frigiver vi kun dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ved lov, eller hvis du har givet samtykke til frigivelsen. Vi sælger aldrig nogen personlige data til andre til direkte markedsføringsformål eller lignende.

SIKKERHED FOR DINE PERSONLIGE DATA

Vi træffer de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau for at beskytte dine personoplysninger, især for at beskytte dem mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab eller ændring eller uautoriseret videregivelse af eller uautoriseret adgang til dine personoplysninger, i overensstemmelse med som krævet i databeskyttelsesloven.
Hvis vi ansætter en persondatabehandler til behandlingen af dine personoplysninger som ovenfor, indgår vi en persondatabehandleraftale med persondatabehandleren for at sikre, at denne også opretholder et passende sikkerhedsniveau for dine persondata.

DINE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL DATABESKYTTELSENLOVEN

I henhold til databeskyttelsesloven har du en række rettigheder, som du kan udøve ved at kontakte os (se kontaktoplysninger længere nede i denne privatlivspolitik). Vær opmærksom på, at en anmodning om udøvelse af en rettighed ikke altid medfører nogen handling, da databeskyttelsesloven angiver forskellige betingelser for, hvordan rettighederne kan udøves (og da vi f.eks. kan være forpligtet ved lov til at gemme personlige data, du ønsker at få slettet).Dina rättigheter enligt Dataskyddslagstiftningen inkluderar:

 • Ret til indsigt - i henhold til artikel 15 i databeskyttelsesforordningen har en registreret person ret til at få adgang til sine personoplysninger og til at modtage visse oplysninger vedrørende behandlingen af personoplysningerne. Oplysningerne vedrørende behandlingen af personoplysningerne fremgår af denne privatlivspolitik.
 • Ret til berigtigelse - i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 16 har registrerede ret til at få urigtige personoplysninger berigtiget og til at udfylde ufuldstændige personoplysninger.
 • Ret til sletning - ifølge databeskyttelsesforordningens artikel 17 har registrerede under visse omstændigheder ret til at få slettet deres personoplysninger (den såkaldte "ret til at blive glemt").
 • Ret til begrænsning af behandling - ifølge databeskyttelsesforordningens artikel 18 har registrerede under visse omstændigheder ret til at begrænse den behandling, som den dataansvarlige foretager.
 • Ret til dataportabilitet - i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 20 har registrerede ret til at få deres personoplysninger (eller få dem overført til en anden dataansvarlig) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Ret til at gøre indsigelse - ifølge databeskyttelsesforordningens artikel 21 har registrerede ret til at gøre indsigelse mod særlig persondatabehandling, f.eks. al behandling baseret på vores legitime interesse som retsgrundlag.

Hvis du kontakter os for at udøve dine rettigheder, anmoder vi om, at du gør det skriftligt, så vi kan bekræfte, at det faktisk er dig, der kontakter os, for at undgå, at uvedkommende får adgang til dine personlige data. Derudover har du, og alle andre registranter, ret til at indgive klager vedrørende vores behandling af personoplysninger til den ansvarlige tilsynsmyndighed, som i Sverige er Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). Der er yderligere information om, hvordan du går videre på den svenske datatilsyns hjemmeside.
Til brug af dine personoplysninger i forbindelse med vores nyhedsbrev eller udsendelse af direkte markedsføring via e-mail, kan du til enhver tid meddele os, at du ønsker at afmelde fremtidige mails. Dette kan gøres via et link i mailen eller ved at kontakte vores kundeservice. I så fald stopper vi med at behandle dine personoplysninger til dette formål.

KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder vedrørende dine personoplysninger som ovenfor, eller på anden måde har spørgsmål, kommentarer eller klager vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på info@dpj.se, eller på mail til: DPJ Svenska AB, Box 1048, 101 38 Stockholm. Kontaktoplysningerne gælder uanset, hvilken af DPJ-koncernens selskaber, der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

ISÆR OM COOKIES

Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer. De får alle unikke numre. Der er forskellige typer cookies:

 • Sessionscookies: Disse gemmes midlertidigt på din computer, når du besøger vores hjemmeside og slettes, så snart du lukker din browser.
 • Permanente cookies: Disse forbliver på din computer, indtil du sletter dem.
 • Førstepartscookies: Disse cookies placeres på din computer af os, når du gennemser vores hjemmeside.
 • Tredjepartscookies: Disse cookies bruges til at indsamle information til annoncering og skræddersyet indhold samt til webstatistik og kommer fra vores partnere i forbindelse med din browsing på vores hjemmeside (disse er tredjepartscookies, der får dig til at se, for eksempel annoncer på produkter, som du tidligere har klikket på eller søgt efter). Disse tredjepartscookies giver et billede af brugerens surfvaner, og det er muligt at blokere netop denne type cookie i din browser ved at foretage en individuel indstilling på din computer, hvis du ikke ønsker, at tredjepartscookies skal accepteres.

Hvorfor bruger vi cookies?

Ved hjælp af cookies (og andre teknologier) kan vi gøre gode ting for at forbedre din brugeroplevelse. Vi indsamler oplysninger om dig, der surfer på vores hjemmeside, gennem flere typer cookies eller informationssamlere.
Nedenfor kan du se, hvilken type cookies vi har, og hvordan vi bruger de indsamlede oplysninger:

 • Nødvendige cookies: Indeholder information, som vi skal have, for at du kan få adgang til visse tjenester. Et eksempel er, at vi skal huske, hvilke produkter du har lagt i din indkøbskurv eller hvor langt du er kommet i din ordre. Nødvendige cookies bruges også, så vi kan tilbyde dig live chat-funktionen og vores betalingsløsning.
 • Ydelsescookies: Bruges til at sikre, at de sider, du bruger, indlæses hurtigere.
 • Analysecookies: Indeholder generel information om, hvordan du bruger vores tjenester. Informationen giver os mulighed for at tilpasse vores hjemmeside til dine behov, så vi kan gøre din brug så enkel som muligt eller for at kunne analysere vores besøgsstrømme. Vi skal trods alt sørge for, at vi altid har kapacitet nok til at modtage alle de besøgende, der surfer på vores hjemmeside, når vi udgiver nye spændende kollektioner eller til at vide, hvordan vi bedst bemander vores digitale kundeservice.
 • Funktionscookies: Bruges til, at vi husker de valg, du traf, da du tidligere brugte vores tjenester. Du bør f.eks. ikke hver gang du besøger os at skulle vælge hvilket land du er i, hvilket sprog vores hjemmeside skal vises på eller at skulle gentagne gange indtaste brugernavn og adgangskode for hver side du besøger, når du allerede er logget ind. Vi vil også gøre det nemmere for dig at huske, hvilke produkter du er interesseret i ved at gemme din indkøbskurv, din indkøbsliste eller din sidst valgte butik.
 • Sikkerhedscookies: Hjælper os med at opdage og spore svindel eller andre forsøg på at få uautoriseret adgang til dine oplysninger og vores tjenester.
 • Marketing cookies: Indsamler information om dine aktiviteter og interesse vist på vores hjemmeside, kort sagt hvad du har klikket på, så vi kan give dig relevante tilbud i andre kanaler (f.eks. hvilke af vores produkter du ser i bannere på andre sider).

Får cookies mig til at se markedsføring fra DPJ på andre websteder?

Ja, vi bruger marketing cookies. Disse bruges til at give dig den bedste oplevelse hos os - både når du besøger os, og når du forlader vores hjemmeside. Vi bruger oplysningerne i disse cookies til at:

 • Giv dig indhold, du synes interesseret i med det samme. Vi ser hvilke dele af vores hjemmeside du har besøgt, og hvor du har klikket og drager konklusioner om, hvad du vil se mere af. Disse oplysninger bruges til at afgøre, hvilken markedsføring der kan være mest interessant for dig. Derfor kan du opleve, at den sofa, du har klikket på, også dukker op på andre sider, i bannere fra os.
 • Vi samarbejder også med andre virksomheder, der hjælper os med vores markedsføring, såkaldte retargeting, der mere eller mindre udgør vores digitale butiksfacader (for eksempel gennem bannerannoncering). Det betyder, at disse virksomheder kan placere cookies (se ovenfor), så vi kan give dig den inspiration, du ønsker, også i andre kanaler. Baseret på hvordan du bevægede dig på vores hjemmeside, ser du blot markedsføring rettet mod dig, hvor vi har købt annoncering.

Har Har du nogensinde undret dig over, hvorfor du ser annoncer fra os, når du surfer på andre websteder? Eller hvordan vi kan opbevare dine oplysninger under hele købsprocessen?

Cookies, web beacons og pixel tags er forskellige teknologier, som vi bruger, så du nemt kan finde det, du leder efter, undgå at udfylde oplysninger, som du allerede har udfyldt ved en tidligere lejlighed eller så du kan tage del i tilbud og modtage information om nyheder, der kan have din interesse. Målet for os er at forenkle din brug af vores tjenester og forbedre din oplevelse med os.

hvad er forskellen mellem cookies og web beacons, pixel tags og andre teknologier, som DPJ bruger?

I modsætning til tekstfilerne i en cookie er web beacons (eller pixel tags som de også kaldes) af mere grafisk karakter. Du kan tænke på et web-beacon som et gennemsigtigt billede, der lægges oven på et andet billede (f.eks. en e-mail), og som registrerer, hvor på billedet du klikker. Vores web-beacon gør os således i stand til at vide, hvilken information du finder interessant og ønsker at læse mere om.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke længere vil have, at du gemmer mine "cookies"?

Du kan altid ændre dine browserindstillinger eller enhedsindstillinger for brugen og omfanget af cookies. Klik ind i indstillingerne for din browser eller enhed for at lære mere om, hvordan du ændrer dine cookie-indstillinger. I dine indstillinger kan du blokere alle cookies, men du kan også vælge kun at acceptere førstepartscookies eller vælge at slette cookies, når du lukker din browser. Husk, at nødvendige cookies er nødvendige, hvis du stadig skal kunne bruge vores hjemmeside og tjenester.

ÆNDRING AF DENNE INTEGRITETSPOLITIK

Denne privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden, afhængigt af fx ændringer i vores behandling af dine persondata, hvorved en opdateret version af denne privatlivspolitik vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. Alle ændringer i privatlivspolitikken vil naturligvis være i overensstemmelse med, hvad der følger af databeskyttelsesloven.
Denne privatlivspolitik blev sidst opdateret: 2022-09-08

Hvad vores kunder siger

Et udvalg af vores kunder

Microsoft
Carlsberg
Daniel Wellington
Google
Eton
Sony Music