Tietosuojakäytäntömme

1. TIETOA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Tämä tietosuojakäytäntö koskee henkilötietojen käsittelyä DPJ-ryhmässä (jäljempänä "DPJ-ryhmä" tai "me/meidän/me"). Rekisterinpitäjänä on tämän tietosuojaselosteen mukaisesti käsittelystä riippuen joko DPJ-konsernin emoyhtiö DPJ Svenska AB (yritystunnus 556512-9193) tai DPJ Svenska AB:n tytäryhtiöt erikseen tai yhdessä. Henkilötietojen käsittelystä vastuussa oleva henkilö on vastuussa siitä, että käsittely on laillista sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Tämä tietosuojakäytäntö koskee ulkoisten henkilötietojen käsittelyä, esim. henkilötietoja, jotka liittyvät asiakkaisiimme, tavarantoimittajiimme, potentiaalisiin asiakkaisiimme ja tavarantoimittajiimme, liikekumppaneihimme, verkkosivustojemme vierailijoihin, työnhakijoihin ja muihin henkilöihin, jotka eivät ole DPJ-ryhmän työntekijöitä (jäljempänä "sinä/sinun").
Olemme avoimia sen suhteen, miksi ja miten keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, ja kaikki käsittelymme tapahtuu sovellettavan tietosuojalainsäädännön (mukaan lukien yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) ja kansallinen tietosuojalainsäädäntö) mukaisesti henkilötietojen suojaamiseksi (jäljempänä "tietosuojalainsäädäntö").
"Käsittely" tarkoittaa henkilötietojesi keräämistä, tallentamista, käsittelyä, siirtoa ja muita toimia, ja "henkilötiedoilla" tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja, kuten nimeä, henkilötunnusta, sijaintitietoja tai verkkotunnisteita tietosuojalain mukaan. Myös muilla tässä tietosuojaselosteessa käytetyillä termeillä on niiden tietosuojalain mukainen merkitys.
Alta voit lukea, kuinka käsittelemme henkilötietojasi, miksi teemme niin, kuinka kauan ja kenelle voimme jakaa henkilötietojasi.

2. KUINKA KERÄÄMME SINUA KOSKEVIA HENKILÖTIETOJA JA MITÄ TIETOJA KERÄÄMME?

Keräämme henkilötietoja ensisijaisesti suoraan sinulta, kun annat henkilötietosi meille henkilökohtaisen tapaamisen, sähköpostin, puhelun, verkkosivustomme tai sosiaalisen median kautta.
Joissakin tapauksissa keräämme henkilötietoja muilta kuin sinulta, esimerkiksi julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja kolmansilta osapuolilta yhteystietoluetteloiden tai luottotietoyhtiöiden tietojen muodossa. Kun keräämme tietoja joltakin muulta kuin sinulta, sinulle ilmoitetaan tästä mahdollisimman pian ja viimeistään kuukauden kuluessa henkilötietojen keräämisestä.
Keräämämme henkilötiedot liittyvät pääasiassa nimiin ja yhteystietoihin käsittelyn tarkoituksesta riippuen ja liittyvät yleensä:

 • Yksityisasiakkaat (nykyiset ja entiset): nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, puhelinnumero (mukaan lukien matkapuhelinnumero), sähköpostiosoite, muut yhteystiedot, pankkitili- tai luottokorttitiedot ja muut maksutiedot, luottotiedot, tehtyjen ostojen historia jne. sis. maksuhistoria
 • Yritysasiakkaat (nykyiset ja entiset): nimi, puhelinnumero (mukaan lukien matkapuhelinnumero), sähköpostiosoite, muut yhteystiedot
 • Työnhakijat: nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, puhelinnumero (mukaan lukien matkapuhelinnumero), sähköpostiosoite, muut yhteystiedot, valokuva, hakemusasiakirjat.

Emme normaalisti käsittele arkaluonteisia henkilötietoja ("erityiset henkilötietojen luokat" eli henkilötietoja, jotka liittyvät esimerkiksi etniseen alkuperään, poliittisiin mielipiteisiin, uskonnollisiin vakaumuksiin, ammattiliittojen jäsenyyteen tai terveyteen liittyviin tietoihin). Mikäli kuitenkin päätät vapaaehtoisesti luovuttaa meille tällaisia arkaluonteisia henkilötietoja, esimerkiksi työnhakijan hakemusasiakirjassa, käsittelemme luonnollisesti myös niitä tietosuojalain mukaisesti (ja näiden käsittely tietosuoja-asetuksen artiklan 9.2.a mukaan), kun näiden tietojen ilmaisemisesi on nähtävä nimenomaisena suostumuksena käsittelyyn sitä erityistä tarkoitusta varten, jota varten henkilötiedot luovutetaan (työhakemuksesi käsittely tai muu asiaankuuluva tarkoitus).

3. MIKSI KERÄÄMME HENKILÖTIETOJASI, KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME NIITÄ, JA MITKÄ OVAT MEIDÄN LAILLISET PERUSTEEMME NIIDEN KÄSITTELYYN

Tietosuojalaista seuraa, että kaikki henkilötietojen käsittely edellyttää, että käsittelylle on ilmoitettu erityinen tarkoitus ja että käsittelylle on olemassa sovellettava "oikeudellinen perusta" (esimerkiksi suostumuksesi). Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä vain rajoitetun ajan.
Alla olevassa taulukossa kerromme eri tilanteista, jolloin keräämme sinua koskevia henkilötietoja, ja mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi, kuinka kauan säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja ja mitä oikeusperustaa käsittelyyn sovelletaan.
Käsittelemme henkilötietojasi alla mainittuihin tarkoituksiin emmekä koskaan mihinkään tarkoitukseen, joka on ristiriidassa näiden kanssa. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja vain alla mainitun ajanjakson aikana, ellei sovellettava laki (esim. kirjanpitolaki) edellytä, että meidän on käsiteltävä henkilötietoja pidempään kuin alla on ilmoitettu (tällaisessa tapauksessa käsittelemme henkilötietojasi kuitenkin vain siinä määrin kuin sovellettava laki sitä edellyttää).
Henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeen käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi. Poistamme henkilötiedot jatkuvasti, kun ne eivät enää ole olennaisia tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty. Lähtökohtana tämä tarkoittaa, että henkilötietoja säilytetään vain siihen asti, kunnes kaikki yhteydenotot rekisteröidyn kanssa on lopullisesti ratkaistu.

KÄSITTELY LAILLINEN PERUSTA SÄILYTYSAIKA
Sopimuksen tekeminen ja sopimussuhteen hallinnointi. Käsittelemme henkilötietoja sopimusten valmistelun yhteydessä (yksityishenkilöt ja mahdollisten asiakkaiden, tavarantoimittajien tai kumppanien yhteyshenkilöt) sekä tehtyjen sopimusten hallinnointia ja täyttämistä varten (yksityishenkilöt sekä nykyisten ja entisten asiakkaiden, tavarantoimittajien tai yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöt ), erityisesti maksujen käsittelyyn, toimitukseen sekä reklamaatio- ja takuuasioiden käsittelyyn. Henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimusten täyttämiseksi tai toimenpiteiden toteuttamiseksi ennen sopimusten tekemistä tietosuoja-asetuksen artiklan 6.1 b) mukaisesti. Tiedot säilytetään sopimuskauden ajan. Aiempien asiakkaiden tiedot poistetaan pääsääntöisesti vuoden kuluttua sopimuksen päättymisestä.
Yrityskontaktit. Yrityskontakteja koskevat henkilötiedot tallennetaan yhteystietoluettelon ylläpitämiseksi. Katso myös alta henkilötietojen käsittelymme markkinoinnissa. Käsittely tapahtuu oikeutetun etumme perusteella ylläpitää liikesuhteita ja kommunikoida rekisteröityjen kanssa. Arvioimme lähtökohtana, että tämä etu on suurempi kuin rekisteröityjen intressi heidän henkilökohtaisen koskemattomuutensa suojaamiseen. Henkilötietoja käsitellään vain niin kauan kuin rekisteröity henkilö on DPJ:n ja yrityksen välinen yhteyshenkilö.
Rekrytointi. DPJ käsittelee rekrytointimenettelyjen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja. Saattaa käydä niin, että henkilötietoja käsitellään DPJ:n tytäryhtiöiden, ulkopuolisten rekrytointiyritysten ja organisaatioiden tietokonejärjestelmissä, joiden kanssa teemme yhteistyötä rekrytointiprosessissa. Käsittelyn pääasiallinen oikeusperuste on oikeutettu etu, koska henkilötietojen käsittely on välttämätöntä hakemuksesi käsittelemiseksi ja rekrytointimenettelyn suorittamiseksi. Rekrytointimenettelyissä hakijoille annetaan mahdollisuus suostua siihen, että säilytämme henkilötietoja tulevia rekrytointitarpeita varten. Henkilötietoja säilytetään meidän ja yhteistyökumppanimme toimesta niin kauan kuin se on tarpeen rekrytointimenettelyn toteuttamiseksi. Hakija voi peruuttaa suostumuksensa täysin, milloin tahansa. Kun rekisteröity ei enää suostu siihen, että DPJ käsittelee henkilötietoja tulevia rekrytointimenettelyjä varten, tiedot poistetaan.
Markkinointi. DPJ käsittelee sähköpostiosoitteita yrityksen tuotteiden suoramarkkinointia varten. Joissakin tapauksissa ostamme tietoja osoitteentarjoajilta (tietoja myyviltä yrityksiltä (esim. Bisnode)), jotka sisältävät mm. yrityksen nimiä, henkilönimiä, sähköpostiosoitteita, tietoja arvonimestä/asemasta, toimialasta jne.). Tämä tehdään ensisijaisesti tapahtumakutsujen, markkinoinnin ja/tai muun viestinnän tarkoituksessa tietyn kohderyhmän kanssa, jonka katsomme olevan tarve ja/tai kiinnostus tarjoamiamme tuotteita ja/tai palveluita kohtaan. Henkilötietoja käsitellään oikeutetun etumme perusteella pitää yllä yhteystietoluetteloa, ylläpitää liikesuhteita ja olla yhteydessä rekisteröidyn kanssa liikekontaktina. Arvioimme lähtökohtana, että nämä oikeutetut edut ovat suuremmat kuin rekisteröidyn intressit siihen, että tietoja ei käsitellä. Hyväksymällä myyntiehtomme hyväksyt, että DPJ käsittelee sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita yrityksen tuotteiden suoramarkkinointia varten. Tietoja käsitellään oikeutetun etumme perusteella pitää yllä yhteystietoluetteloa, ylläpitää liikesuhteita ja olla yhteydessä rekisteröidyn kanssa liikekontaktina. Arvioimme lähtökohtana, että nämä oikeutetut edut ovat suuremmat kuin rekisteröidyn intressit siihen, että tietoja ei käsitellä. Jaamme tiedot myös Google LLC:n kanssa. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin oikeutettu etu on olemassa. Henkilötiedot voidaan poistaa rekisteröidyn pyynnöstä.
Asiakaspalvelu ja liiketoiminnan kehittäminen. Käsittelemme tuotteitamme ja ostojamme koskevan kirjeenvaihdon ja palautteen asiakaspalvelussamme palvellaksemme yksityis- ja yritysasiakkaitamme, tavarantoimittajiamme ja yhteistyökumppaneitamme sekä kehittääksemme ja parantaaksemme tuotteitamme. Tietoja käsitellään oikeutetun etumme perusteella palvella asiakkaita, tavarantoimittajia ja kumppaneita sekä kehittää ja parantaa yhtiön tuotteita ja järjestelmiä. Arvioimme lähtökohtana, että tämä etu on suurempi kuin rekisteröidyn intressi siihen, että tietoja ei käsitellä. Henkilötietoja käsitellään tapauksesi keston ajan, minkä jälkeen ne poistetaan, ellei henkilötietoja käsitellä muuhun tarkoitukseen, kuten markkinointiin.
Tilastot. Käsittelemme käyttäjien luomia tietoja, kuten napsautus- ja käyntihistoriaa, käytettyjä laitteita koskevia teknisiä tietoja sekä tietoja vuorovaikutuksesta kanssamme, kuten tietoja siitä, kuinka kauan sivuilla on vierailtu ja miten sivuille on näytetty. Edellä mainittujen tietojen kerääminen tapahtuu evästeiden avulla. Katso alta tiedot evästeiden käytöstämme. Tietoja käsitellään oikeutetun etujemme perusteella voidaksemme kehittää ja parantaa järjestelmiämme sekä tilastollisiin tarkoituksiin ja laadunvalvontaan. Arvioimme lähtökohtana, että tämä etu on suurempi kuin rekisteröidyn intressi siihen, että tietoja ei käsitellä. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin laillinen tarkoitus on olemassa.
Käyttäjätili. Käsittelemme henkilötietoja luodessasi ja ylläpitäessäsi käyttäjätiliäsi verkkosivustollamme tilin tarjoamista ja hallinnointia varten. Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä käyttäjätilin luomisen yhteydessä tehdyn sopimuksen täyttämiseksi. Käyttäjätili. Käsittelemme henkilötietoja luodessasi ja ylläpitäessäsi käyttäjätiliäsi verkkosivustollamme tilin tarjoamista ja hallinnointia varten. Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä käyttäjätilin luomisen yhteydessä tehdyn sopimuksen täyttämiseksi. Käsittelemme henkilötietoja käyttäjätilin ollessa aktiivinen. Tiliä sulkeessamme poistamme henkilötiedot pääsääntöisesti 12 kuukauden kuluessa.

4. HENKILÖTIETOJEN JAKAMINEN JA SIIRTÄMINEN KOLMANTEEN MAAHAN

Henkilötietojesi jakaminen muiden toimijoiden kanssa voi tapahtua seuraavissa tilanteissa:
Palkkaamme muita yrityksiä suorittamaan palveluita meille, mikä joissakin tapauksissa tarkoittaa, että heidän on käsiteltävä henkilötietojasi puolestamme. Tällaisia palveluita ovat IT-palvelut, markkinointipalvelut, kuljetus- ja jakelupalvelut. Näitä yrityksiä kutsutaan henkilötietojen käsittelijöiksi, ja ne voivat käsitellä henkilötietoja vain puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Teemme jokaisen henkilötietojen käsittelijän kanssa tietosuojalain vaatimusten mukaisia sopimuksia varmistaaksemme henkilötietojesi turvallisuuden ja varmistaaksemme, että henkilötietojen käsittelijä käsittelee henkilötietoja ohjeidemme ja turvallisuusvaatimustemme mukaisesti ja seuraa tietosuojalakia.
Voimme myös jakaa asiakkaidemme ja heidän yhteyshenkilöidensä henkilötietoja toimittajiemme ja jälleen myyjillemme hallinnollisiin tarkoituksiin sekä tuotteidemme suoramarkkinointiin. Jos tällaista jakamista tapahtuu, tiedot vastaanottavat yritykset ovat vastuussa henkilötiedoista.
Emme normaalisti siirrä henkilötietojasi millekään toimijalle EU/ETA-alueen ulkopuolisessa maassa (ns. "kolmas maa".). Jos teemme näin poikkeustapauksissa, varmistamme, että siirto tapahtuu tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti, esimerkiksi käyttämällä EU:n mallisopimuslausekkeita (tarvittaessa lisätakein). Jos siirto tapahtuu henkilötietojen käsittelijälle, varmistamme, että sopimuksemme henkilötietojen käsittelijän kanssa säätelee tätä ja että siirto tapahtuu tietosuojalain vaatimusten mukaisesti.
Muussa tapauksessa luovutamme henkilötietojasi vain, jos laki niin vaatii tai jos olet suostunut luovuttamiseen. Emme koskaan myy henkilötietoja kenellekään muulle suoramarkkinointitarkoituksiin tai vastaaviin.

5. HENKILÖTIETOJESI TURVAAMINEN

Olemme ryhtyneet tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin varmistaaksemme asianmukaisen tietoturvatason henkilötietojesi suojaamiseksi, erityisesti suojataksemme niitä vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoutumiselta, katoamiselta tai muuttamiselta tai henkilötietojesi luvattomalta paljastamiselta tai luvattomalta käytöltä tietosuojalain edellyttämällä tavalla.
Jos käytämme henkilötietojesi käsittelyyn edellä kuvatulla tavalla henkilötietojen käsittelijää, teemme henkilötietojen käsittelijän kanssa henkilötietojen käsittelijäsopimuksen varmistaaksemme, että hän ylläpitää myös henkilötietojesi suojaustasoa.

6. OIKEUTESI TIETOSUOJALAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN

Tietosuojalain mukaan sinulla on useita oikeuksia, joita voit käyttää ottamalla meihin yhteyttä (katso yhteystiedot alempana tästä tietosuojaselosteesta). Huomioithan, että oikeuden käyttöä koskeva pyyntö ei aina johda mihinkään toimenpiteisiin, koska tietosuojalaki määrittelee erilaiset ehdot oikeuksien käyttämiselle (ja koska voimme esimerkiksi lain mukaan olla velvollisia säästämään henkilökohtaisia tietoja, jotka haluat poistaa).
Tietosuojalain mukaisiin oikeuksiisi kuuluvat:

 • Oikeus tutustua - tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tutustua henkilötietoihinsa ja saada tiettyjä tietoja henkilötietojensa käsittelystä. Henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot on kerrottu tässä tietosuojaselosteessa.
 • Oikeus oikaisuun - tietosuoja-asetuksen 16 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada virheelliset henkilötiedot oikaistua ja täydentää puutteellisia henkilötietoja.
 • Oikeus tietojen poistamiseen - tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaan rekisteröidyillä on tietyissä olosuhteissa oikeus saada henkilötietonsa poistettua (ns. "oikeus tulla unohdetuksi
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen - tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaan rekisteröidyillä on tietyissä olosuhteissa oikeus rajoittaa rekisterinpitäjän suorittamaa käsittelyä.
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen - tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa (tai siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle) jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.
 • Oikeus vastustaa - tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vastustaa erityistä henkilötietojen käsittelyä, esim. kaikki käsittely, joka perustuu oikeutettuun etuumme laillisena perustana.

Jos otat meihin yhteyttä käyttääksesi oikeuksiasi, pyydämme sinua tekemään sen kirjallisesti, jotta voimme varmistaa, että todella olet itse meihin yhteydessä, jotta kukaan ei pääse käsiksi henkilötietoihisi.
Lisäksi sinulla ja kaikilla muilla rekisteröityneillä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystämme vastaavalle valvontaviranomaiselle, joka Suomessa on Tietosuojavaltuutettu (https://tietosuoja.fi/etusivu). Lisätietoja toiminnasta on Suomen tietosuojaviranomaisen verkkosivuilla.
Jos käytämme henkilötietojasi uutiskirjeemme tai suoramarkkinoinnin lähettämisen yhteydessä sähköpostitse, voit milloin tahansa ilmoittaa, että haluat peruuttaa tulevien postitusten tilauksen. Tämän voi tehdä sähköpostissa olevan linkin kautta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Siinä tapauksessa lopetamme henkilötietojesi käsittelyn tähän tarkoitukseen.

7. YHTEYSTIEDOT

Jos haluat käyttää yllä kuvattuja henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi tai sinulla on muuten kysymyksiä, kommentteja tai valituksia henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa meihin yhteyttä osoitteeseen info@dpj.se tai postitse osoitteeseen: DPJ Svenska AB, Box 1048, 101 38 Tukholma. Yhteystiedot ovat voimassa riippumatta siitä, mikä DPJ-konsernin yrityksistä on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä.

8. ERITYISTÄ EVÄSTEISTÄ

8.1 Mitä ovat evästeet?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi. Ne kaikki saavat yksilölliset numerot. Evästeitä on erilaisia:

 • Istuntoevästeet: Ne tallennetaan väliaikaisesti tietokoneellesi, kun vierailet verkkosivustollamme, ja ne poistetaan heti, kun suljet selaimesi.
 • Pysyvät evästeet: Ne pysyvät tietokoneellasi, kunnes poistat ne.
 • Ensimmäisen osapuolen evästeet: asetamme nämä evästeet tietokoneellesi, kun selaat verkkosivustoamme.
 • Kolmannen osapuolen evästeet: Näitä evästeitä käytetään keräämään tietoja mainontaa ja räätälöityä sisältöä sekä verkkotilastoja varten, ja ne tulevat kumppaneiltamme, kun selaat verkkosivustoamme (nämä ovat kolmannen osapuolen evästeitä, jotka saavat sinut näkemään, esimerkiksi mainoksia tuotteista, joita olet aiemmin napsauttanut tai etsinyt). Nämä kolmannen osapuolen evästeet antavat kuvan käyttäjän surffaustottumuksista, ja on mahdollista estää tämän tyyppiset evästeet selaimessasi tekemällä yksittäiset asetukset tietokoneellesi, jos et halua hyväksyä kolmannen osapuolen evästeitä.

8.2 Miksi käytämme evästeitä?

Evästeiden (ja muiden teknologioiden) avulla voimme tehdä hyvää parantaaksemme käyttökokemustasi. Keräämme tietoja sinusta, kun selaat verkkosivustoamme useiden erityyppisten evästeiden tai tiedonkeräilijöiden kautta.
Alta näet, minkä tyyppisiä evästeitä käytämme ja kuinka käytämme kerättyjä tietoja:

 • Tarvittavat evästeet: Sisältävät tietoja, jotka meillä on oltava, jotta voit käyttää tiettyjä palveluita. Esimerkkinä on, että meidän on muistettava, mitkä tuotteet olet laittanut ostoskoriin tai kuinka pitkälle olet päässyt tilauksessasi. Tarvittavia evästeitä käytetään myös, jotta voimme tarjota sinulle live chat -toiminnon ja maksuratkaisumme.
 • Suorituskykyevästeet: Käytetään varmistamaan, että käyttämäsi sivut latautuvat nopeammin.
 • Analyysievästeet: Sisältävät yleistä tietoa siitä, kuinka käytät palveluitamme. Tietojen avulla voimme mukauttaa verkkosivustomme tarpeisiisi, jotta voimme tehdä käytöstä mahdollisimman helppoa tai pystyä analysoimaan kävijävirtojamme. Loppujen lopuksi meidän on huolehdittava siitä, että meillä on aina tarpeeksi kapasiteettia vastaanottaa kaikki verkkosivuillamme surffaavat vierailijat, kun julkaisemme uusia kiinnostavia tuotesarjoja tai osataksemme parhaiten huolehtia digitaalisen asiakaspalvelumme henkilöstömitoituksesta.
 • Toiminnallisuusevästeet: Käytetään muistamaan valinnat, jotka teit käyttäessäsi palveluitamme aiemmin. Sinun pitäisi mm. ei joka kerta kun vierailet meillä, joutua valitsemaan, missä maassa olet, millä kielellä verkkosivustomme näytetään tai syöttää uudelleen käyttäjätunnusta ja salasanaa jokaiselle vierailemasi sivulle, kun olet jo kirjautunut sisään. Haluamme myös helpottaa sinua muistamaan, mistä tuotteista olet kiinnostunut tallentamalla ostoskorisi ja ostoslistasi.
 • Turvallisuusevästeet: Auttavat meitä havaitsemaan ja seuraamaan petoksia tai muita yrityksiä päästä luvattomasti tietoihisi ja palveluihimme.
 • Markkinointievästeet: Kerää tietoa toiminnastasi ja kiinnostuksestasi, joka näkyy verkkosivuillamme, lyhyesti sanottuna mitä klikkasit, jotta voimme tarjota sinulle asiaankuuluvia tarjouksia muissa kanavissa (esimerkiksi mitkä tuotteistamme näet muiden vierailemiesi sivujen bannereissa).

8.3 Saavatko evästeet minut näkemään DPJ:n markkinointia muilla sivustoilla?

Kyllä, käytämme markkinointievästeitä. Näitä käytetään tarjoamaan sinulle paras kokemus meillä - sekä vieraillessasi että poistuessasi verkkosivuiltamme. Käytämme näissä evästeissä olevia tietoja:

 • Tarjotaksemme sinulle sisältöä, josta näytät olevan kiinnostunut, heti. Näemme, missä verkkosivustomme osissa kävit ja missä napsautit, ja teemme johtopäätöksiä siitä, mitä haluat nähdä lisää. Näitä tietoja käytetään määrittämään, mikä markkinointi saattaa olla sinulle kiinnostavinta. Siksi saatat huomata, että napsauttamasi sohva näkyy myös muilla vierailemillasi sivuilla, bannereissamme.
 • Teemme yhteistyötä myös muiden markkinoinnissamme auttavien yritysten kanssa, ns. uudelleenkohdistaminen, joka enemmän tai vähemmän muodostaa digitaalisen julkisivumme (esimerkiksi bannerimainonnan avulla). Tämä tarkoittaa, että nämä yritykset voivat sijoittaa evästeitä (katso yllä), jotta voimme tarjota sinulle haluamaasi inspiraatiota myös muissa kanavissa. Sen perusteella, miten olet liikkunut verkkosivuillamme, näet yksinkertaisesti sinulle suunnatun markkinoinnin siellä, mistä olemme ostaneet mainoksia.

8.4 Oletko joskus miettinyt, miksi näet meidän mainoksiamme, kun selaat muita sivustoja? Tai kuinka voimme säilyttää tietosi koko ostoprosessin ajan?

Evästeet, verkkojäljitteet ja pikselitunnisteet ovat erilaisia teknologioita, joita käytämme, jotta löydät helposti etsimäsi, vältät jo aiemmin täyttämiesi tietojen täyttämisen tai jotta voit osallistua tarjouksiin ja vastaanottaa tietoa uutisista, jotka saattavat kiinnostaa sinua. Tavoitteenamme on yksinkertaistaa palveluidemme käyttöä ja parantaa käyttökokemustasi.

8.5 Mitä eroa on evästeiden ja verkkojäljitteiden, pikselitunnisteiden ja muiden DPJ:n käyttämien tekniikoiden välillä?

Toisin kuin evästeen tekstitiedostot, verkkojäljitteet (tai pikselitunnisteet, kuten niitä myös kutsutaan) ovat luonteeltaan graafisempia. Voit ajatella verkkojäljitteen läpinäkyvänä kuvana, joka on asetettu toisen kuvan (esim. sähköpostin) päälle ja joka rekisteröi napsautetun kuvan kohdan. Verkkojäljitteen avulla voimme näin ollen tietää, mitkä tiedot kiinnostavat sinua ja mistä haluat lukea lisää.

8.6 Mitä teen, jos en enää halua sivun tallentavan "evästeeni"?

Voit aina muuttaa selaimesi- tai laiteasetuksiasi evästeiden käytön ja laajuuden suhteen. Napsauta selaimesi tai laitteesi asetuksia saadaksesi lisätietoja evästeasetusten muuttamisesta. Asetuksissasi voit estää kaikki evästeet, mutta voit myös hyväksyä vain ensimmäisen osapuolen evästeet tai poistaa evästeet, kun suljet selaimesi. Muista, että tarvittavat evästeet tarvitaan, jotta voit edelleen käyttää verkkosivustoamme ja palveluitamme.

9. MUUTOKSET TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖSSÄ

Tämä tietosuojakäytäntö voi muuttua ajoittain riippuen esimerkiksi muutoksista henkilötietojesi käsittelyssä, jolloin päivitetty versio tästä tietosuojakäytännöstä julkaistaan verkkosivuillamme. Kaikki tietosuojaselosteeseen tehtävät muutokset ovat luonnollisesti tietosuojalain mukaisia.
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty: 2022-09-08

Mitä asiakkaamme sanovat

Esimerkkejä asiakkaistamme

Microsoft
Carlsberg
Daniel Wellington
Google
Eton
Sony Music