Onko sinulla ongelmia ostosi kanssa? Koita toista selainta.

Henkilötietojen käsittely

Tätä käytäntöä sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn (kerääminen, varastointi, luovuttaminen) DPJ Svenska Ab:lla (alla DPJ).
DPJ käsittelee henkilötietoja niiden käsittelyyn liittyvän lainsäädännön mukaan suojatakseen asiakkaiden yksityisyyttä.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä koskevia tietoja. Tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö on henkilö, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti esimerkiksi käyttäjänimellä, tunnistenumerolla, sijaintitiedoilla, online-tunnisteilla tai yhdellä tai useammalla luonnollisen henkilön henkilöllisyyteen liittyvällä tekijällä.

Henkilötietojen käsittely

Olemme avoimia siitä, miten ja miksi henkilötietoja kerätään ja käsitellään. Käsittely tarkoittaa mitä tahansa henkilötietojen käsittelyä, kuten keräämistä, säilyttämistä ja käyttöä.
Käsittelemme pääasiassa seuraavia henkilötietoja:

 • Yksityisasiakkaiden nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, luottotiedot, maksutiedot ja historia
 • Käynnissä olevien liikekontaktien nimet ja yhteystiedot
 • Aikaisempien liikekontaktien nimet ja yhteystiedot
 • Työnhakijoiden nimi, henkilötunnus, valokuva, hakemusasiakirjat ja yhteystiedot

DPJ ei käsittele arkaluonteisia henkilötietoja (erityiset henkilötietoryhmät).

Henkilötietojen kerääminen

Keräämme henkilökohtaisia tietoja ensisijaisesti suoraan rekisteröidyltä henkilöltä henkilökohtaisen tapaamisen, sähköpostin ja puhelinkontaktin kautta tai verkkosivuston ja sosiaalisen median kautta. Joissakin tapauksissa keräämme tietoja muilta kuin rekisteröidyiltä henkilöiltä, esimerkiksi julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja kolmansilta osapuolilta, yhteystietoluetteloiden tai luottotietoja ilmoittavien yritysten muodossa. Kun keräämme tietoja muulta kuin rekisteröidyltä, rekisteröidylle ilmoitetaan käsittelystä mahdollisimman pian ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tietojen keräämisestä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

DPJ käsittelee tietoja vain siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty, kuten alla on kuvattu:


Sopimussuhteiden solmiminen ja ylläpito

Käsittelemme henkilötietoja sopimusten valmistelun (potentiaaliset asiakkaat, toimittajat tai yhteistyökumppanit) sekä tehtyjen sopimusten (nykyiset ja aiemmat asiakkaat, toimittajat tai yhteistyökumppanit) hallinnan ja täytäntöönpanon yhteydessä.

Henkilötietoja asiakkaista, jotka ovat yksityishenkilöitä, käsitellään rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen mukaisten velvoitteidemme täyttämiseksi, kuten maksujen- ja reklamaatioiden käsittely ja takuuasiat.

Yrityskontaktien henkilökohtaiset tiedot rekisteröidään yhteystietoluettelon ylläpitämiseksi. Käsittely tapahtuu oikeutetun edun perusteella ylläpitää liikesuhteita ja kommunikoida rekisteröityjen kanssa. Arvioimme lähtökohtana, että tämä intressi on suurempi kuin rekisteröityjen intressi yksityisyyden suojaamiseen. Henkilötietoja käsitellään vain aiottuun tarkoitukseen ja vain niin kauan kuin rekisteröity on liikekontaktissa DPJ: n kanssa.

Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, jotta voimme tehdä tarjouksia ja täyttää sitoumukset sopimusten mukaisesti.

Tiedot aiemmista asiakkaista poistetaan vähitellen DPJ: n rutiinin mukaisesti.


Rekrytointi

DPJ käsittelee rekrytointimenettelyn yhteydessä kerättyjä henkilötietoja.

On mahdollista, että henkilötietoja käsitellään tietojärjestelmissä DPJ: n etuyhteydessä olevissa yrityksissä, ulkopuolisissa rekrytointiyrityksissä ja organisaatioissa, joiden kanssa teemme yhteistyötä rekrytointiprosessissa. Henkilötietoja säilytetään meillä ja kumppaneillamme rekrytointimenettelyn suorittamiseen tarvittavan ajan.

Rekrytointimenettelyissä hakijoille annetaan mahdollisuus suostua siihen, että säilytämme henkilötietoja tulevia rekrytointitarpeita varten. Hakija voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksen. Kun rekisteröity ei enää halua DPJ: n käsittelevän henkilötietojaan tulevia rekrytointimenettelyjä varten, tiedot poistetaan.

Markkinointi

DPJ käsittelee sähköpostiosoitteita suorittaakseen yrityksen tuotteiden suoramarkkinointia. Tietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella ylläpitää yhteystietoluetteloa, ylläpitää liikekontakteja ja kommunikoida rekisteröidyn liikekontaktin kanssa. Arvioimme lähtökohtana, että nämä oikeutetut edut ovat merkittävämpiä kuin rekisteröidyn intressi käsittelemättömiin tietoihin.

Joissakin tapauksissa ostamme tietoja osoitteiden tarjoajilta (tietoja myyviltä yrityksiltä (esim. Bisnode)), mukaan lukien
mm. yrityksen nimi, henkilön nimi, sähköpostiosoitteet, titteli/asema yrityksessä, toimiala jne.) Tämä tehdään ensisijaisesti kutsujen järjestämiseksi tapahtumiin, markkinoinnin toteuttamiseksi ja / tai muuhun viestintään tietyn kohderyhmän kanssa, jolla katsomme olevan tarve ja / tai kiinnostus tarjoamiimme tuotteisiin ja / tai palveluihin.

DPJ: n tuotteiden kehittäminen ja parantaminen

Käsittelemme viestienvaihtoa ja palautetta yrityksen tuotteista, ostoista ja käyttäjien luomista tiedoista, kuten napsautus- ja vierailuhistoria, käytettyjen yhteysvälineiden tekniset tiedot ja tiedot vuorovaikutuksesta DPJ: n kanssa, kuten tiedot siitä, kuinka kauan sivustolla on vierailtu ja miten sivustolle on saavuttu. Tietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella, jotta voimme kehittää ja parantaa yrityksen tuotteita ja järjestelmiä, sekä tilastollisiin tarkoituksiin ja laatutyöhön. Arvioimme lähtökohtana, että tämä intressi on suurempi kuin rekisteröidyn intressi käsittelemättömiin tietoihin.

Säilytettävien henkilötietojen vähentäminen

Henkilötietoja ei säilytetä kauemmin kuin on tarpeen käsittelyn tarkoituksen saavuttamiseksi. Vähennämme säilytettäviä henkilötietoja jatkuvasti, kun ne eivät ole enää merkityksellisiä siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Lähtökohtana tämä tarkoittaa, että henkilötietoja säilytetään vasta siihen asti, kunnes kaikki DPJ: t ja rekisteröidyn väliset liiketoimet ovat tulleet lopullisesti päätökseen.

Henkilötietojen siirto

Voimme siirtää henkilökohtaisia tietoja tietyille yhteistyökumppaneillemme. Nämä Yhteistyökumppanit käsittelevät henkilötietoja DPJ: n puolesta ja ohjeidemme mukaisesti. Tällaisia yhteistyökumppaneita ovat mm. yritykset, jotka hoitavat kuljetuksia ja toimituksia, markkinointia ja IT-palveluja.


DPJ tekee kirjalliset sopimukset yhtiön keräämiä henkilötietoja käyttävien yhteistyökumppaneitten kanssa. Näiden sopimusten mukaan käsiteltyjen henkilötietojen turvallisuus taataan ja henkilötietoja saava yhteistyökumppani sitoutuu noudattamaan turvallisuusvaatimuksiamme ja henkilötietojen kansainvälistä siirtoa koskevia vaatimuksia.


Voimme jakaa henkilötietoja toimittajille ja jälleen myyjille hallinnollisiin tarkoituksiin liittyen asiakkaisiin ja yhteyshenkilöihin sekä DPJ: n tuotteiden suoramarkkinointiin. Jos tällaista jakamista tapahtuu, tiedot vastaanottavat yritykset ovat vastuussa henkilötiedoista.


DPJ ei koskaan myy henkilötietoja kenellekään muulle suoramarkkinointitarkoituksiin tai vastaaviin. Muilta osin annamme tietoa vain pakottavan lainsäädännön niin vaatiessa tai jos rekisteröity on suostunut siihen.

Oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaan oikeus pyytää ns. Rekisteriote, joka sisältää tiedon siitä, mitä henkilötietoja DPJ on rekisteröinyt. Tämän kohdan mukaiset pyynnöt on tehtävä kirjallisesti ja henkilön on allekirjoitettava pyyntö henkilökohtaisesti henkilötietojen luvattoman käytön välttämiseksi.


Rekisteröidyllä on myös oikeus milloin tahansa pyytää, että korjaamme, estämme tai poistamme henkilön henkilötiedot. Siinä tapauksessa, että DPJ on lain mukaan velvollinen jatkamaan henkilötietojen tallentamista, tiedot voidaan estää poistamisen sijaan.
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus peruuttaa uutiskirjeemme tai suoramarkkinoinnin postitus. Tämä voidaan tehdä postituslinkin kautta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Tällöin DPJ lopettaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyn tätä tarkoitusta varten.


Tietoturva ja toimenpiteet

DPJ on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen, että käsittely tapahtuu sovellettavan henkilötietolainsäädännön ja tämän käytännön mukaisesti, sekä varmistaakseen, ettei henkilötietoja kadoteta ja että asiattomat henkilöt eivät pääse niihin käsiksi.

Vastuu henkilötiedoista

DPJ on vastuussa henkilötietojen käsittelystä, joka tapahtuu puolestamme ja on siten vastuussa siitä, että käsittely on laillista ja oikein.
Kaikki DPJ: n henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset, näkemykset ja valitukset lähetetään osoitteeseen: 
info@dpj.se tai tavallisella postilla:

DPJ Svenska AB
Box 1048
101 38 Stockholm
Sweden

Valvontaviranomainen - Datainspektionen
Jos uskot, että DPJ rikkoo voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä, sinulla on mahdollisuus ottaa yhteyttä Datainspektionen: iin.
Lisätietoja siitä, miten toimia, löytyy Datainspektionen:in verkkosivuilta.

Tietoja evästeistä

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka talletetaan tietokoneellesi. Ne kaikki saavat ainutlaatuiset numerot.

Evästeitä on erityyppisiä:

 • Istuntoevästeet
  Nämä tallennetaan tilapäisesti tietokoneellesi, kun vierailet verkkosivustollamme, ja ne poistetaan heti, kun suljet selaimesi.
 • Pysyvät evästeet
  Nämä pysyvät tietokoneellasi, kunnes poistat ne.
 • Ensimmäisen osapuolen evästeet
  DPJ asettaa nämä evästeet tietokoneellesi, kun selaat verkkosivustoamme.
 • Kolmannen osapuolen evästeet
  Näitä evästeitä käytetään tietojen keräämiseen mainontaa ja räätälöityä sisältöä sekä verkkotilastoja varten, ja ne ovat peräisin DPJ: n kumppaneilta, kun selaat DPJ: n verkkosivustoa (Kolmannen osapuolen evästeet saavat sinut näkemään mainoksia tuotteista, joita olet aiemmin esimerkiksi napsauttanut tai etsinyt). Nämä kolmannen osapuolen evästeet antavat kuvan käyttäjän selaustavoista ja on mahdollista estää tämän tyyppiset evästeet selaimessasi tekemällä yksilöllinen valinta tietokoneellesi, jos et halua hyväksyä kolmannen osapuolen evästeitä.

Miksi DPJ käyttää evästeitä?

Evästeiden (ja muiden tekniikoiden) avulla haluamme parantaa käyttökokemustasi. Keräämme tietoja sinusta selatessasi verkkosivustoamme useiden evästeiden tai tiedonkerääjien kautta. Alla näet minkä tyyppisiä evästeitä meillä on ja miten käytämme kerättyjä tietoja:

 • Tarpeelliset evästeet
  Sisältävät tietoja, jotka meillä on oltava, jotta voit käyttää tiettyjä palveluita. Esimerkkinä mm. mitä tuotteita olet lisännyt ostoskoriisi tai kuinka pitkälle olet mennyt tilauksessasi. Tarvittavia evästeitä käytetään myös, jotta voimme tarjota sinulle live-chat-toiminnon ja maksuratkaisumme.
 • Suorituskykyevästeet
  Käytetään varmistamaan, että käyttämäsi sivut latautuvat nopeammin.
 • Analyysievästeet
  Sisältää yleistä tietoa siitä, miten käytät palveluitamme. Tietojen avulla voimme mukauttaa verkkosivustomme tarpeisiisi, jotta voimme tehdä käytöstäsi mahdollisimman yksinkertaista ja pystymme analysoimaan kävijävirtamme. Meidän on varmistettava, että meillä on aina riittävästi kapasiteettia ottaa vastaan kaikki vierailijat, jotka surffaavat verkkosivustollemme, kun julkaisemme uusia jännittäviä tuotteita, tai mitoittaa parhaiten digitaalisen asiakaspalvelumme henkilöstö.
 • Toimintoevästeet
  Käytetään auttamaan sivustoa muistamaan, mitä valintoja teit, kun käytit aiemmin palveluitamme. Esimerkiksi palatessasi sivustolle, sinun ei tarvitse valita maata, jossa olet, kieltä, jolla verkkosivustomme näytetään, tai toistuvasti täyttää käyttäjänimeäsi ja salasanaasi jokaiselle vierailemallesi sivulle, kun olet jo kirjautunut sisään. Haluamme myös helpottaa sinua muistamaan kiinnostavat tuotteet tallentamalla ostoskorisi.
 • Turvallisuusevästeet
  Auttaa meitä havaitsemaan ja seuraamaan petos- tai muita yrityksiä päästä luvattomasti käsiksi tietoihisi ja palveluihimme.
 • Markkinointievästeet
  Kerää tietoja DPJ: n verkkosivustolla osoittamastasi kiinnostuksesta ja toiminnasta, lyhyesti sanottuna mitä napsautit, jotta voimme tarjota sinulle asiaankuuluvia tarjouksia muilla kanavilla (esimerkiksi mitkä tuotteistamme näet muiden sivustojen bannereissa).

Saavatko evästeet minut näkemään DPJ: n markkinointia muilla sivustoilla

Kyllä, DPJ käyttää markkinointievästeitä. Niitä käytetään antamaan sinulle paras kokemus DPJ: stä - sekä silloin kun vierailet luonamme että kun poistut verkkosivustoltamme. Käytämme näiden evästeiden tietoja:

 • Tarjotaksemme sisältöä, josta olet kiinnostunut. Näemme, missä verkkosivustomme osissa vierailit ja missä napsautit, ja teemme johtopäätöksen siitä, mitä haluat nähdä lisää. Näitä tietoja käytetään määrittämään, mikä markkinointi voi olla sinulle mielenkiintoisin. Siksi saatat huomata, että napsauttamasi sohva näkyy myös muilla sivustoilla, DPJ: n bannereissa.
 • Teemme yhteistyötä myös muiden yritysten kanssa, jotka auttavat meitä markkinoinnin uudelleen kohdentamisessa, luomalla digitaalisen näyteikkunan (esimerkiksi bannerimainonnan avulla). Tämä tarkoittaa, että nämä yritykset voivat sijoittaa evästeitä (katso yllä), jotta voimme myös tarjota kiinnostavia tuotteita myös muilla kanavilla. Verkkosivustollamme liikkumisen perusteella luodun suunnatun markkinoinnin avulla siis luomme sinulle sopivia mainoksia sivuille, joissa meillä on ostettua mainostilaa.

Oletko koskaan miettinyt, miksi näet mainoksia meiltä selaillessasi eteenpäin muille sivustoille? Tai miten voimme säilyttää tietosi koko ostoprosessin ajan?

Evästeet, verkkojäljitteet ja pikselitunnisteet ovat erilaisia tekniikoita, joita käytämme, jotta löydät helposti etsimäsi, vältät jo aiemmin täyttämiesi tietojen uudelleen täyttämisen tai voit vastaanottaa tarjouksia ja saada tietoa uutisista, jotka saattavat kiinnostaa sinua. Tavoitteenamme on yksinkertaistaa palvelujemme käyttöä ja parantaa kokemustasi DPJ: stä.

Mitä eroa on evästeillä ja verkkojäljitteillä, pikselitunnisteilla ja muilla tekniikoilla, joita DPJ käyttää?

Toisin kuin evästeen tekstitiedostot, verkkojäljitteet (tai pikselitunnisteet, kuten niitä kutsutaan) ovat luonteeltaan graafisempia. Voit ajatella verkkojäljitettä läpinäkyvänä kuvana, joka asetetaan toiselle kuvalle (kuten sähköpostille) ja joka rekisteröi napsauttamasi kuvan sijainnin. Verkkojäljite antaa siten meille mahdollisuuden tietää, mitä tietoja pidät mielenkiintoisina ja mistä haluat lukea lisää.

Mitä teen, jos en enää halua teidän tallentamianne evästeitä?

Voit aina muuttaa selaimesi asetuksia tai laiteasetuksia evästeiden käytöstä ja laajuudesta. Napsauta selaimesi tai laitteen asetuksia saadaksesi lisätietoja evästeasetusten muuttamisesta. Asetuksissa voit estää kaikki evästeet, mutta voit myös hyväksyä vain ensimmäisen osapuolen evästeet tai poistaa evästeet, kun suljet selaimesi. Muista, että tarvittavat evästeet ovat tarpeen, jos haluat silti käyttää verkkosivustoamme ja palveluitamme.

Meiltä löydät toimistokalusteet moderniin työympäristöön.

DPJ toimittaa huonekaluja sekä pieniin että suurempiin yritysprojekteihin, sekä tietysti myös yksityishenkilöille. Toimitamme ammattimaiset kalusteet kaikkiin toimistotiloihin vähintään 5 vuoden takuulla.

Verkkokaupastamme löydät valikoiman yleisimpiä toimistokalusteita. Jos etsit erityistä Tuotemerkkiä tai eri väriä ja materiaalia, etkä löydä sitä suoraan kaupastamme, ota ihmeessä yhteyttä meihin ja autamme sinua henkilökohtaisesti. DPJ:llä on sekä fyysinen myymälä Tukholmassa että verkkokauppa toimistokalusteille, konferenssitekniikalle ja muille työskentelyyn tarvittaville kalusteille ja lisätarvikkeille.

Esimerkkejä asiakkaistamme

Microsoft
Carlsberg
Daniel Wellington
Google
Eton
Sony Music