Algemene voorwaarden - Consument

1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden (de "voorwaarden") zijn van toepassing op de verkoop door DPJ Svenska AB (registratienr. 556512-9193) - (hierna "DPJ" of "wij / onze / ons") aan eindklanten (hierna "klant" of "u").

De voorwaarden zijn van toepassing wanneer u voor uw bedrijf winkelt in onze fysieke winkel in Stockholm of op onze website (www.dpj.se, of een andere website die wij beheren). Door de aankoop te voltooien, accepteert u onze voorwaarden, die deel gaan uitmaken van de overeenkomst tussen u en ons.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op u als consument in overeenstemming met wat volgt uit de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming. Volgens de wet wordt onder "consument" verstaan een natuurlijke persoon die hoofdzakelijk handelt voor doeleinden die buiten de bedrijfsactiviteiten vallen, d.w.z. voor privégebruik. Als u bij een bestelling op onze website aangeeft dat u als consument winkelt, gaan wij ervan uit dat u als privépersoon winkelt.

1.2 KOOPOVEREENKOMST

Koopovereenkomsten komen tussen uw bedrijf en ons tot stand wanneer u op het door u opgegeven e-mailadres een orderbevestiging heeft ontvangen. De orderbevestiging betekent dat wij de koop hebben goedgekeurd en dat er een bindende koopovereenkomst tot stand is gekomen. De bestelling gaat gepaard met een betalingsverplichting. Wij behouden ons het recht voor om een kredietbeoordeling uit te voeren en om bestellingen te weigeren of te corrigeren in specifieke gevallen.

2. PRIJZEN, VERGOEDINGEN EN BETALING

2.1 PRIJSINFORMATIE

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gelden de prijzen zoals vermeld op onze website, in onze fysieke winkel of in een door ons uitgebrachte offerte. Alle prijzen zijn vermeld in Euro (EUR). De prijzen zijn inclusief BTW. Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld en kunnen variëren afhankelijk van verzendalternatieven (zie punt 4).

2.2 PRIJSGARANTIE 105%

Het is voor ons belangrijk dat u zich als klant zowel tevreden als veilig voelt wanneer u bij ons winkelt. Om ervoor te zorgen dat onze klanten altijd een goede deal met ons maken, bieden wij een prijsgarantie van 105 procent. Onze prijsgarantie houdt in dat als u binnen zeven dagen na aankoop hetzelfde product elders vindt tegen een lagere prijs dan waar wij het voor verkopen, wij de prijs van de andere winkelier zullen evenaren. Bovendien verlagen wij deze prijs met nog eens vijf procent.

Voor onze prijsgarantie gelden de volgende voorwaarden:

 • De prijsgarantie geldt bij vergelijking met de prijs die in rekening wordt gebracht door andere Nederlandse detailhandelaren die zich op de Nederlandse markt richten, met inachtneming van identieke of gelijkwaardige verzendingsalternatieven, in een fysieke winkel of in een onlinewinkel.
 • De vergelijking heeft alleen betrekking op de normale prijs, promotieprijs, uitverkoopprijs of andere gereduceerde prijs bij een andere detailhandelaar, maar niet op producten die worden verkocht in een beperkte oplage, demo-exemplaren van tijdelijke partijen, faillissementsverkoop of andere liquidatieverkoop. De prijsgarantie is niet van toepassing op tweedehands goederen. Het product in kwestie moet authentiek zijn, van hetzelfde merk, hetzelfde ontwerp, hetzelfde materiaal, dezelfde maat en in andere opzichten dezelfde specificaties hebben als het product dat wij aanbieden.
 • De prijsgarantie geldt binnen zeven dagen na de datum van aankoop (zie punt 1.2 hierboven) op vertoon van een ontvangstbewijs en controleerbare informatie dat het product tegen een lagere prijs te koop is. Wij accepteren documentatie zoals een advertentie, of een directe link naar de website van een andere winkelier waar de lagere prijs staat, of een prijsopgave voor hetzelfde product in hetzelfde ontwerp en dezelfde hoeveelheid. Afdrukken of foto's zijn geen aanvaardbare documentatie.
 • De prijsgarantie geldt niet voor een selectie van producten uit offertes/aanbiedingen van een andere detailhandelaar waarin meerdere verschillende producten zijn opgenomen, aangezien de prijs van het product als gesubsidieerd kan worden beschouwd wegens een grotere economische waarde. In deze gevallen geldt de prijsgarantie alleen voor hetzelfde totale aantal van alle producten.
 • De prijsgarantie geldt alleen in gevallen waarin een andere detailhandelaar het product op voorraad heeft en het binnen dezelfde levertijd als DPJ kan leveren.
 • De prijsgarantie is niet van toepassing op tijdelijke en persoonlijke kortingsbonnen, bonuscheques en dergelijke die door een andere detailhandelaar zijn uitgegeven. Dat wil zeggen, kortingsbonnen die worden uitgegeven omdat u zich als klant hebt geregistreerd, de ontvangst van nieuwsbrieven hebt goedgekeurd, andere persoonlijke aanbiedingen hebt ontvangen die gekoppeld zijn aan prestaties of andere persoonlijke loyaliteitsrelaties.

Om gebruik te maken van onze prijsgarantie, kunt u contact opnemen met de klantenservice via een e-mail naar info-nl@dpj-workspace.com

2.3 BETAALMOGELIJKHEDEN

U kunt uw product op verschillende manieren betalen, zie hieronder.

In onze online winkel betaalt u via Klarna. Voor de betalingsalternatieven van Klarna gelden de algemene voorwaarden van Klarna, die u kunt vinden op: https://www.klarna.com/international/terms-and-conditions/

Overeenkomstig de Zweedse wetgeving kunnen aankopen op krediet alleen worden gedaan door personen ouder dan 18 jaar.

Wij gebruiken Klarna als aanbieder van onze kassa. Dit betekent dat wij uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens aan Klarna kunnen doorgeven wanneer de kassa wordt geladen, zodat Klarna uw aankoop kan beheren. Uw doorgegeven persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van Klarna zelf

Houdt u er rekening mee dat onze fysieke winkel in Stockholm, Zweden, zonder contant geld werkt. In onze fysieke winkel kunt u als consument betalen met een debetkaart (Visa / Mastercard / American Express) of Swish.

3. VERKOOP MET HERROEPINGSRECHT

3.1 ALGEMEEN OVER HET HERROEPINGSRECHT

Overeenkomstig de Wet Koop op afstand heeft u als consument onder bepaalde omstandigheden het recht een op onze website gedane aankoop te ontbinden, binnen veertien (14) dagen nadat het product aan u is geleverd.

Het herroepingsrecht is van toepassing op voorwaarde dat het product onverwijld, of uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat u ons op de hoogte heeft gesteld dat u spijt heeft van uw aankoop, aan ons wordt geretourneerd. Indien mogelijk dient het product in de originele verpakking (binnen- en buitenverpakking) te worden geretourneerd. U heeft het recht de verpakking te openen en het product te onderzoeken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u tevreden bent over het product. Als het product meer is gebruikt dan nodig is om de eigenschappen en de werking ervan vast te stellen, hebben wij het recht om een bedrag in mindering te brengen op de afschrijving van het terug te betalen bedrag.

Wij zullen het bedrag, inclusief de verzendkosten, binnen veertien (14) dagen na ontvangst en goedkeuring van de retour terugbetalen. Indien u heeft gekozen voor een duurdere levering dan de standaard levering, zullen wij de extra kosten die uw leveringsalternatief heeft veroorzaakt in mindering brengen op DPJ. Let op: als u heeft gekozen voor betaling per factuur via Klarna, dan dient de factuur op tijd betaald te worden, ook als u ervoor kiest om het product te retourneren.

Er gelden speciale regels indien u als consument de aankoop van een speciale bestelling annuleert (zie punt 3.2 hieronder).

Bij terugzending is de klant verantwoordelijk voor de verzendkosten van de retourzending, die apart in rekening worden gebracht volgens het volgende:

EUR 32 incl. BTW per pakket.

EUR 110 incl. BTW per pallet.

Houdt u er rekening mee dat u als klant verantwoordelijk bent voor het product totdat u het heeft overhandigd aan de vervoerder die DPJ heeft besteld.

Indien u ervoor kiest om het product op een andere manier te retourneren, bent u verantwoordelijk voor het product totdat wij uw retourzending hebben ontvangen. Dit betekent dat u als klant verantwoordelijk bent voor eventuele schade die ontstaat, bijvoorbeeld tijdens het retourtransport of bij verlies van het product. Houdt u er rekening mee dat DPJ retouren die naar een afleverpunt worden gestuurd niet in ontvangst neemt.

3.2 HERROEPINGSRECHT BIJ SPECIALE BESTELLINGEN

Indien u als consument de bestelling van een speciaal besteld product wenst te annuleren, d.w.z. een product dat volgens uw speciale instructies is vervaardigd of anderszins een duidelijk persoonlijk tintje heeft, is het van belang dat u zo spoedig mogelijk na de bestelling contact met ons opneemt. Wij accepteren uw annulering voor zover dat mogelijk is. Indien wij reeds een bestelling van de producten bij de leverancier / fabrikant hebben geplaatst, veronderstelt uw recht op annulering (en dus uw recht op teruggave / herroepingsrecht) dat wij op onze beurt de koop bij de fabrikant / leverancier kunnen annuleren.

Indien de annulering voor ons kosten met zich meebrengt, bijvoorbeeld doordat de productie reeds is begonnen of indien er materialen zijn besteld die uniek zijn voor uw product, behouden wij ons het recht voor om een bedrag overeenkomend met onze kosten in mindering te brengen voordat wij het bedrag terugstorten. In de orderbevestiging wordt vermeld dat het product een speciale bestelling betreft.

4. LEVERING, VERZENDING EN TRANSPORT

4.1 BEZORGOPTIES

De leveringsmethoden die wij aanbieden kunnen variëren, afhankelijk van hoe omvangrijk uw bestelling is en waar de levering in ontvangst moet worden genomen. Als uw bestelling meerdere producten omvat en/of als een product uit meerdere onderdelen bestaat, kan de levering afzonderlijk plaatsvinden.

Alle leveringen geschieden tot aan de deur. Naar binnen/boven tillen is niet ingebegrepen. DPJ hanteert DAP als leveringsmethode. De verzendkosten worden aangegeven in verband met het door u plaatsen van uw bestelling op onze website. Informatie over de levering, zoals pakketnummer en tracking link, wordt apart verzonden via e-mail in verband met het door ons verzenden van het bestelde product.

4.2 LEVERTIJDEN

Een geschatte levertijd wordt vermeld op uw orderbevestiging. De levertijd kan per merk, seizoen en wijze van levering verschillen. In verband met vakantieperiodes bij de fabrikanten, zoals zomer en kerst, kunnen de productie- en levertijden langer zijn. Langere levertijden kunnen ook voorkomen in verband met "Black Friday", kerstuitverkoop en andere periodes wanneer er een grote vraag is naar onze producten.

Houdt u er rekening mee dat alle levertijden die worden gecommuniceerd bij benadering zijn, wat betekent dat de levering sneller kan zijn maar ook langer kan duren dan verwacht. Wij kunnen dus geen specifieke levertijd garanderen. Wij behouden ons het recht voor op eventuele vertragingen in de productie door leveranciers, of andere omstandigheden die wij niet in de hand hebben, maar wij streven er altijd naar dat u als klant uw producten zo spoedig mogelijk ontvangt. In geen geval vergoeden wij kosten die een klant lijdt door een vertraagde levering, om welke reden dan ook.

4.3 NIET-AFGEHAALDE PAKKETTEN EN ONTVANGSTBEWIJS VAN LEVERING

U als klant bent er verantwoordelijk voor dat er een ontvanger is die kan tekenen en de levering in ontvangst kan nemen op het afgesproken tijdstip van levering. Indien er geen ontvanger ter plaatse is om de levering in ontvangst te nemen, behouden wij ons het recht voor om de door ons gemaakte kosten aan u door te berekenen. Dit geldt ook als u als klant uw zending ondanks herinneringen niet op het afleverpunt heeft opgehaald, niet beschikbaar was om de levering in ontvangst te nemen, niet bereikbaar was op het opgegeven telefoonnummer, onjuiste informatie over naam, adres of contactgegevens heeft verstrekt, geweigerd heeft de levering in ontvangst te nemen of om andere redenen de levering niet in ontvangst heeft genomen.

Voor niet afgehaalde of niet geleverde pakketten behouden wij ons het recht voor om u EUR 32 inclusief BTW aan retourkosten en kosten voor nieuwe levering in rekening te brengen. Voor niet afgehaald of niet geleverd palletvervoer behouden wij ons het recht voor om u EUR 110 inclusief BTW aan retourkosten en kosten voor nieuwe levering in rekening te brengen.

Houdt u er rekening mee dat u een bindend contract bent aangegaan voor de aankoop van uw product. U kunt zich niet aan uw betalingsverplichtingen onttrekken door het product niet af te halen of de levering ervan te weigeren. De uitoefening van het retourrecht en herroepingsrecht moet via onze website worden gemeld.

5. KLACHTEN

5.1 KLACHTEN WEGENS GEBREKEN

U heeft als klant altijd drie (3) jaar het recht om een klacht in te dienen over producten die u in onze fysieke winkel of in de online winkel heeft gekocht. Het recht van reclamatie geldt voor producten die defect zijn volgens de Wet Consumentenkoop (of gelijkwaardige wetgeving). Het recht op reclamatie geldt voor oorspronkelijke gebreken, en wij zijn dus niet verantwoordelijk voor gebreken aan het product die zijn ontstaan als gevolg van onzorgvuldig gebruik door het niet naleven van gebruiksaanwijzingen, installatie-instructies of onderhoudsinstructies. Indien u als klant een klacht wenst in te dienen, dient u zo spoedig mogelijk na constatering van het gebrek contact met ons op te nemen. De klacht moet altijd worden ingediend binnen een redelijke termijn nadat u de fout heeft opgemerkt of had moeten opmerken. Als de klacht wordt goedgekeurd, zullen wij allereerst proberen het gebrek te verhelpen. Ook kunnen wij zorgen voor levering van vervangende goederen, u een prijsvermindering geven of de koop ongedaan maken en het betaalde bedrag terugbetalen. Als wij ermee akkoord gaan dat u het product moet retourneren, dient u ervoor te zorgen dat het product goed verpakt met de juiste schokabsorptie en binnenverpakking wordt geretourneerd. Indien mogelijk in originele verpakking.

De uitoefening van het recht van reclamatie moet via onze website gemeld worden.

5.2 KLACHTEN WEGENS TRANSPORTSCHADE

Wij zijn verantwoordelijk voor schade die is ontstaan tijdens het transport of de levering aan u als klant. Bij ontvangst van uw levering is het uw verantwoordelijkheid om direct de buitenverpakking te inspecteren alvorens de ontvangstbevestiging te ondertekenen. Indien de verpakking beschadigd is of indien er andere afwijkingen zijn, dient u te eisen dat dit vóór ondertekening op het PDA en/of vervoersdocument van de vervoerder wordt aangetekend. Het is belangrijk dat u controleert of u het juiste aantal pakketten heeft ontvangen voordat u de ontvangstbevestiging ondertekent. Indien er geen melding van schade of niet afgeleverd pakket wordt gemaakt, gaan wij ervan uit dat de levering correct is verlopen.

Zichtbare uiterlijke transportschade bij aflevering dient vóór het uitpakken gefotografeerd te worden en onverwijld, uiterlijk binnen twee (2) dagen na aflevering, aan ons te worden gemeld. Het is belangrijk voor onze behandeling en beoordeling van uw claim dat u foto's verstrekt. Bewaar altijd de beschadigde buitenverpakking totdat de zaak is bevestigd en goedgekeurd. Wij filmen en inspecteren alle pakketten vóór het transport vanuit ons magazijn.

Productschade die door het transport is ontstaan, maar bij ontvangst niet zichtbaar is, moet worden gefotografeerd en onmiddellijk aan ons worden gemeld.

Als u als klant een beschadigd product wilt retourneren, moet het goed verpakt zijn met de juiste schokabsorptie en binnenverpakking. Indien mogelijk, verpak het product in de originele verpakking.

De uitoefening van het recht op transportschade moet via onze website worden gemeld.

5.3 BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE VRIJSTELLING VAN HET RECHT VAN RECLAMATIE VOOR VARIANTEN VAN NATUURLIJKE/ORGANISCHE MATERIALEN

Houd er rekening mee dat natuurlijke/organische materialen zoals hout, leder, metaal altijd van product tot product kunnen verschillen qua uiterlijk, grootte en structuur. Het is normaal dat, onder andere, nerven, twijgen, kleurvariaties, structuurverschillen, marmering, markeringen en littekens in hout, natuurlijk leder, enz. verschillen. Deze natuurlijke variaties zijn kwaliteiten die veel merken en ontwerpers hebben willen behouden of versterken als onderdeel van het ontwerp. Natuurlijke materialen zoals b.v. wol kunnen na een tijd van gebruik gaan pluizen.

6. VOORBEHOUD

Wij behouden ons het recht om eventuele drukfouten in prijs- en productinformatie, alsmede andere informatiefouten te wijzigen. Wij behouden ons het recht om informatie en prijzen van alle producten in ons assortiment voortdurend te wijzigen en om onjuiste prijzen achteraf te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij behouden ons tevens het recht op prijsaanpassingen, ongebruikelijk grote veranderingen in de valutasituatie, aankoopprijzen, alsmede veranderingen in of de aanwezigheid van nieuwe wettelijk verplichte vergoedingen, definitieve verkopen, voorraadverschillen, technische problemen, wijzigingen in technische specificaties en eventuele typografische fouten op onze website of advertenties. Wij behouden ons tevens het recht om onjuiste bestellingen aan te passen of te annuleren.

Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt, tenzij anders aangegeven in de beschrijving.

Productstalen die u als klant worden toegestuurd voor bijvoorbeeld textiel of oppervlaktelagen kunnen enigszins afwijken van het product. Dit komt omdat bijvoorbeeld de kleurgeving van textiel tussen verschillende producties iets kan verschillen. Dit geldt ook voor foto's of proefstukken op bijvoorbeeld verschillende houtsoorten en fineeroppervlakken. Hout is een levend materiaal en zal altijd enigszins variëren in uiterlijk en nerf. Stalen van natuurlijke materialen, zoals steen met marmering, kunnen tussen verschillende stukken materiaal verschillen. Leder is ook een materiaal dat altijd varieert, omdat het materiaal afkomstig kan zijn van verschillende huiden en verschillende verfbeurten. Afbeeldingen op onze website kunnen geen garantie bieden voor het exacte uiterlijk van het product. Dit is onder andere te wijten aan het feit dat veel afbeeldingen computergegenereerd zijn, en aan het feit dat de kleurweergave kan verschillen tussen verschillende monitoren. Foto's en productmonsters moeten daarom alleen worden gezien als een indicatie van het uiterlijk van het product.

7. UITZONDERINGEN KOSTEN OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR DERDEN

Wij zijn niet verantwoordelijk voor kosten of schade veroorzaakt door derden. Hieronder vallen onjuiste installatie indien de installatie door een derde is uitgevoerd, schade tijdens het dragen veroorzaakt door draaghulp of een andere derde wiens diensten u als klant heeft besteld.

Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor kosten in verband met vertragingen, niet-levering en andere omstandigheden die te wijten zijn aan derden (zoals vervoerder, fabrikant of andere).

8. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw privacy is belangrijk voor ons. Als u meer wilt weten over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u dat nalezen op onze website.

9. MARKETING

Door onze verkoopvoorwaarden te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat DPJ e-mailadressen en telefoonnummers verwerkt om direct marketing van de producten van het bedrijf uit te voeren. De gegevens worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang om een contactenlijst bij te houden, zakelijke contacten te onderhouden en om als zakelijk contact met de betrokkene te communiceren. Wij beoordelen als uitgangspunt dat deze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene dat de gegevens niet worden verwerkt. Wij delen de gegevens ook met Google LLC.

10. FORCE MAJEURE

Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen ten gevolge van gebeurtenissen buiten onze controle, die wij redelijkerwijs niet hadden kunnen verwachten, vermijden of overwinnen, zoals natuurrampen, stakingen, oorlogen, rellen, epidemieën / pandemieën, blokkades, maatregelen van officiële autoriteiten, brand, explosie, boycot en andere overmacht-achtige omstandigheden die kunnen leiden tot bijvoorbeeld vertragingen bij leveranciers, vervoerders of andere derde partijen.

Indien de omstandigheid langer dan (2) twee maanden heeft geduurd en onze verplichtingen daardoor meer dan (2) maanden zijn opgeschort, hebben u en/of wij het recht de koop met onmiddellijke ingang te ontbinden.

11. WIJZIGING VAN VOORWAARDEN

Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. De versie van deze voorwaarden die van toepassing was toen u uw bestelling plaatste, is van toepassing op uw en onze verplichtingen in verband met de bestelling in kwestie.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 2022-08-31.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHIL

Wij streven er altijd naar alle geschillen naar tevredenheid van beide partijen in goede sfeer op te lossen. Als u als consument echter niet tevreden bent met onze beoordeling van het geschil, kunt u zich altijd wenden tot de Raad voor consumentenadvies en consumentengeschillen of het online geschillenbeslechtingsforum van de Europese Unie.

EEC-centra voor verschillende Europese landen https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en

U kunt contact opnemen met het ODR-forum op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN

13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHIL

De Zweedse wet is van toepassing op de voorwaarden en de overeenkomst tussen u en ons. Geschillen worden beslecht in het Zweedse Gerechtshof. De Europese procedure voor geringe vorderingen is van toepassing op procedures over zaken van minder dan € 5.000 https://e-justice.europa.eu/177/EN/small_claims_forms?init=true

14. BEDRIJFSINFORMATIE DPJ SVENSKA AB

Postadres: Kabyssgatan 4D, 120 30 Stockholm, Sweden
Registratienummer: 556512-9193

Website: https://www.dpj-workspace.com/nl
Bezoekadres: Hammarbybacken 27, 123 30 Stockholm, Zweden
Afleveradres: Mimmis väg 7-12, 137 69 Österhaninge, Zweden

Algemene voorwaarden - Zakelijk

1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden (de "voorwaarden") zijn van toepassing op de verkoop door DPJ Svenska AB (registratienr. 556512-9193) - (hierna "DPJ" of "wij / onze / ons") aan eindklanten (hierna "klant" of "u").

De voorwaarden zijn van toepassing wanneer u voor uw bedrijf winkelt in onze fysieke winkel in Stockholm of op onze website (www.dpj.se, of een andere website die wij beheren). Door de aankoop te voltooien, accepteert u onze voorwaarden, die deel gaan uitmaken van de overeenkomst tussen u en ons.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op u als zakelijke klant. Als u winkelt met een bedrijfskaart, of bij een bestelling op onze website een bedrijfsnaam als koper vermeldt, gaan wij ervan uit dat u een zakelijke klant bent. Wanneer wij in de voorwaarden spreken over "klant", wordt daarmee het bedrijf bedoeld dat u vertegenwoordigt.

1.2 KOOPOVEREENKOMST

Koopovereenkomsten komen tussen uw bedrijf en ons tot stand wanneer u op het door u opgegeven e-mailadres een orderbevestiging heeft ontvangen. De orderbevestiging betekent dat wij de koop hebben goedgekeurd en dat er een bindende koopovereenkomst tot stand is gekomen. De bestelling gaat gepaard met een betalingsverplichting. Wij behouden ons het recht voor om een kredietbeoordeling uit te voeren en om bestellingen te weigeren of te corrigeren in specifieke gevallen.

2. PRIJZEN, VERGOEDINGEN EN BETALING

2.1 PRIJSINFORMATIE

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gelden de prijzen zoals vermeld op onze website of in een door ons uitgebrachte offerte. Alle prijzen zijn vermeld in Euro (EUR). De prijzen zijn exclusief BTW. Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld en kunnen variëren afhankelijk van verzendalternatieven (zie punt 4).

2.2 PRIJSGARANTIE 105%

Het is voor ons belangrijk dat u zich als klant zowel tevreden als veilig voelt wanneer u bij ons winkelt. Om ervoor te zorgen dat onze klanten altijd een goede deal met ons maken, bieden wij een prijsgarantie van 105 procent. Onze prijsgarantie houdt in dat als u binnen zeven dagen na aankoop hetzelfde product elders vindt tegen een lagere prijs dan waar wij het voor verkopen, wij de prijs van de andere winkelier zullen evenaren. Bovendien verlagen wij deze prijs met nog eens vijf procent.

Voor onze prijsgarantie gelden de volgende voorwaarden:

 • De prijsgarantie geldt bij vergelijking met de prijs die in rekening wordt gebracht door andere Nederlandse detailhandelaren die zich op de Nederlandse markt richten, met inachtneming van identieke of gelijkwaardige verzendingsalternatieven, in een fysieke winkel of in een onlinewinkel.
 • De vergelijking heeft alleen betrekking op de normale prijs, promotieprijs, uitverkoopprijs of andere gereduceerde prijs bij een andere detailhandelaar, maar niet op producten die worden verkocht in een beperkte oplage, demo-exemplaren van tijdelijke partijen, faillissementsverkoop of andere liquidatieverkoop. De prijsgarantie is niet van toepassing op tweedehands goederen. Het product in kwestie moet authentiek zijn, van hetzelfde merk, hetzelfde ontwerp, hetzelfde materiaal, dezelfde maat en in andere opzichten dezelfde specificaties hebben als het product dat wij aanbieden.
 • De prijsgarantie geldt binnen zeven dagen na de datum van aankoop (zie punt 1.2 hierboven) op vertoon van een ontvangstbewijs en controleerbare informatie dat het product tegen een lagere prijs te koop is. Wij accepteren documentatie zoals een advertentie, of een directe link naar de website van een andere winkelier waar de lagere prijs staat, of een prijsopgave voor hetzelfde product in hetzelfde ontwerp en dezelfde hoeveelheid. Afdrukken of foto's zijn geen aanvaardbare documentatie.
 • De prijsgarantie geldt niet voor een selectie van producten uit offertes/aanbiedingen van een andere detailhandelaar waarin meerdere verschillende producten zijn opgenomen, aangezien de prijs van het product als gesubsidieerd kan worden beschouwd wegens een grotere economische waarde. In deze gevallen geldt de prijsgarantie alleen voor hetzelfde totale aantal van alle producten.
 • De prijsgarantie geldt alleen in gevallen waarin een andere detailhandelaar het product op voorraad heeft en het binnen dezelfde levertijd als DPJ kan leveren.
 • De prijsgarantie is niet van toepassing op tijdelijke en persoonlijke kortingsbonnen, bonuscheques en dergelijke die door een andere detailhandelaar zijn uitgegeven. Dat wil zeggen, kortingsbonnen die worden uitgegeven omdat u zich als klant hebt geregistreerd, de ontvangst van nieuwsbrieven hebt goedgekeurd, andere persoonlijke aanbiedingen hebt ontvangen die gekoppeld zijn aan prestaties of andere persoonlijke loyaliteitsrelaties.

Om gebruik te maken van onze prijsgarantie, kunt u contact opnemen met de klantenservice via een e-mail naar info-nl@dpj-workspace.com

2.3 BETAALMOGELIJKHEDEN

U kunt uw product op verschillende manieren betalen. Let op: onze fysieke winkel in Stockholm is volledig contantvrij.

Als zakelijke klant kunt betalen met een debetkaart (Visa / Mastercard / American Express) of per factuur (10 dagen).In geval van een herinneringsfactuur worden kosten van 6 EURO per verzonden betalingsherinnering in rekening gebracht. Indien u klaagt over een product met gebreken, mag u slechts zoveel van de betaling inhouden als overeenkomt met het gebrek van het product. Dit betekent dat u, ondanks een klacht, het saldo van de aankoop altijd op de overeengekomen betaaldatum moet betalen. Eventuele schadevergoedingen of prijsaanpassingen zullen worden uitgevoerd zodra de klacht is onderzocht en afgesloten.

In geval van achterstallige betaling wordt rente aangerekend overeenkomstig de Zweedse interestwet. Een normale kredietbeoordeling wordt uitgevoerd in verband met uw keuze voor betaling per factuur. Overeenkomstig de Zweedse wetgeving kunnen aankopen op krediet alleen worden gedaan door personen ouder dan 18 jaar.

2.4 VOORUITBETALINGEN

Wij behouden ons het recht voor om, in uitzonderlijke gevallen, vooruitbetaling te vragen voor aankopen waarbij producten worden besteld voor latere levering.

Indien wij van oordeel zijn dat voor de aankoop vooruitbetaling is vereist, zullen wij zo spoedig mogelijk na het plaatsen van uw bestelling contact met u opnemen.

3. LEVERING, VERZENDING EN TRANSPORT

3.1 BEZORGOPTIES

De leveringsmethoden die wij aanbieden kunnen variëren, afhankelijk van hoe omvangrijk uw bestelling is en waar de levering in ontvangst moet worden genomen. Als uw bestelling meerdere producten omvat en/of als een product uit meerdere onderdelen bestaat, kan de levering afzonderlijk plaatsvinden.

Alle leveringen geschieden tot aan de deur. Naar binnen/boven tillen is niet ingebegrepen. DPJ hanteert DAP als leveringsmethode. De verzendkosten worden aangegeven in verband met het door u plaatsen van uw bestelling op onze website. Informatie over de levering, zoals pakketnummer en tracking link, wordt apart verzonden via e-mail in verband met het door ons verzenden van het bestelde product.

3.2 LEVERTIJDEN

Een geschatte levertijd wordt vermeld op uw orderbevestiging. De levertijd kan per merk, seizoen en wijze van levering verschillen. In verband met vakantieperiodes bij de fabrikanten, zoals zomer en kerst, kunnen de productie- en levertijden langer zijn. Langere levertijden kunnen ook voorkomen in verband met "Black Friday", kerstuitverkoop en andere periodes wanneer er een grote vraag is naar onze producten.

Houdt u er rekening mee dat alle levertijden die worden gecommuniceerd bij benadering zijn, wat betekent dat de levering sneller kan zijn maar ook langer kan duren dan verwacht. Wij kunnen dus geen specifieke levertijd garanderen. Wij behouden ons het recht voor op eventuele vertragingen in de productie door leveranciers, of andere omstandigheden die wij niet in de hand hebben, maar wij streven er altijd naar dat u als klant uw producten zo spoedig mogelijk ontvangt. In geen geval vergoeden wij kosten die een klant lijdt door een vertraagde levering, om welke reden dan ook.

3.3 NIET-AFGEHAALDE PAKKETTEN EN ONTVANGSTBEWIJS VAN LEVERING

U als klant bent er verantwoordelijk voor dat er een ontvanger is die kan tekenen en de levering in ontvangst kan nemen op het afgesproken tijdstip van levering. Indien er geen ontvanger ter plaatse is om de levering in ontvangst te nemen, behouden wij ons het recht voor om de door ons gemaakte kosten aan u door te berekenen. Dit geldt ook als u als klant uw zending ondanks herinneringen niet op het afleverpunt heeft opgehaald, niet beschikbaar was om de levering in ontvangst te nemen, niet bereikbaar was op het opgegeven telefoonnummer, onjuiste informatie over naam, adres of contactgegevens heeft verstrekt, geweigerd heeft de levering in ontvangst te nemen of om andere redenen de levering niet in ontvangst heeft genomen.

Voor niet-afgehaalde of niet-bezorgde pakketten behouden wij ons het recht voor om u € 32 inclusief BTW in rekening te brengen voor retourkosten en kosten voor een nieuwe levering. Voor niet-afgehaald of niet-geleverd palletvervoer behouden wij ons het recht voor u € 110 inclusief BTW in rekening te brengen voor retourkosten en kosten voor nieuwe levering.

Houdt u er rekening mee dat u een bindend contract bent aangegaan voor de aankoop van uw product. U kunt zich niet aan uw betalingsverplichtingen onttrekken door het product niet af te halen of de levering ervan te weigeren.

4. KLACHTEN

4.1 KLACHTEN WEGENS GEBREKEN

U heeft als klant altijd drie (3) jaar het recht om een klacht in te dienen over producten die u in onze fysieke winkel of in de online winkel heeft gekocht. Het recht van reclamatie geldt voor producten die defect zijn volgens de Wet Consumentenkoop (of gelijkwaardige wetgeving). Het recht op reclamatie geldt voor oorspronkelijke gebreken, en wij zijn dus niet verantwoordelijk voor gebreken aan het product die zijn ontstaan als gevolg van onzorgvuldig gebruik door het niet naleven van gebruiksaanwijzingen, installatie-instructies of onderhoudsinstructies. Indien u als klant een klacht wenst in te dienen, dient u zo spoedig mogelijk na constatering van het gebrek contact met ons op te nemen. De klacht moet altijd worden ingediend binnen een redelijke termijn nadat u de fout heeft opgemerkt of had moeten opmerken. Als de klacht wordt goedgekeurd, zullen wij allereerst proberen het gebrek te verhelpen. Ook kunnen wij zorgen voor levering van vervangende goederen, u een prijsvermindering geven of de koop ongedaan maken en het betaalde bedrag terugbetalen. Als wij ermee akkoord gaan dat u het product moet retourneren, dient u ervoor te zorgen dat het product goed verpakt met de juiste schokabsorptie en binnenverpakking wordt geretourneerd. Indien mogelijk in originele verpakking.

De uitoefening van het recht van reclamatie moet via onze website gemeld worden.

4.2 KLACHTEN WEGENS TRANSPORTSCHADE

Wij zijn verantwoordelijk voor schade die is ontstaan tijdens het transport of de levering aan u als klant. Bij ontvangst van uw levering is het uw verantwoordelijkheid om direct de buitenverpakking te inspecteren alvorens de ontvangstbevestiging te ondertekenen. Indien de verpakking beschadigd is of indien er andere afwijkingen zijn, dient u te eisen dat dit vóór ondertekening op het PDA en/of vervoersdocument van de vervoerder wordt aangetekend. Het is belangrijk dat u controleert of u het juiste aantal pakketten heeft ontvangen voordat u de ontvangstbevestiging ondertekent. Indien er geen melding van schade of niet afgeleverd pakket wordt gemaakt, gaan wij ervan uit dat de levering correct is verlopen.

Zichtbare uiterlijke transportschade bij aflevering dient vóór het uitpakken gefotografeerd te worden en onverwijld, uiterlijk binnen twee (2) dagen na aflevering, aan ons te worden gemeld. Het is belangrijk voor onze behandeling en beoordeling van uw claim dat u foto's verstrekt. Bewaar altijd de beschadigde buitenverpakking totdat de zaak is bevestigd en goedgekeurd. Wij filmen en inspecteren alle pakketten vóór het transport vanuit ons magazijn.

Productschade die door het transport is ontstaan, maar bij ontvangst niet zichtbaar is, moet worden gefotografeerd en onmiddellijk aan ons worden gemeld.

Als u als klant een beschadigd product wilt retourneren, moet het goed verpakt zijn met de juiste schokabsorptie en binnenverpakking. Indien mogelijk, verpak het product in de originele verpakking.

De uitoefening van het recht op transportschade moet via onze website worden gemeld.

4.3 BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE VRIJSTELLING VAN HET RECHT VAN RECLAMATIE VOOR VARIANTEN VAN NATUURLIJKE/ORGANISCHE MATERIALEN

Houd er rekening mee dat natuurlijke/organische materialen zoals hout, leder, metaal altijd van product tot product kunnen verschillen qua uiterlijk, grootte en structuur. Het is normaal dat, onder andere, nerven, twijgen, kleurvariaties, structuurverschillen, marmering, markeringen en littekens in hout, natuurlijk leder, enz. verschillen. Deze natuurlijke variaties zijn kwaliteiten die veel merken en ontwerpers hebben willen behouden of versterken als onderdeel van het ontwerp. Natuurlijke materialen zoals b.v. wol kunnen na een tijd van gebruik gaan pluizen.

Bovengenoemde variaties in een product vormen geen geldige reden voor een klacht.

5. VOORBEHOUD

Wij behouden ons het recht om eventuele drukfouten in prijs- en productinformatie, alsmede andere informatiefouten te wijzigen. Wij behouden ons het recht om informatie en prijzen van alle producten in ons assortiment voortdurend te wijzigen en om onjuiste prijzen achteraf te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij behouden ons tevens het recht op prijsaanpassingen, ongebruikelijk grote veranderingen in de valutasituatie, aankoopprijzen, alsmede veranderingen in of de aanwezigheid van nieuwe wettelijk verplichte vergoedingen, definitieve verkopen, voorraadverschillen, technische problemen, wijzigingen in technische specificaties en eventuele typografische fouten op onze website of advertenties. Wij behouden ons tevens het recht om onjuiste bestellingen aan te passen of te annuleren.

Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt, tenzij anders aangegeven in de beschrijving.

Productstalen die u als klant worden toegestuurd voor bijvoorbeeld textiel of oppervlaktelagen kunnen enigszins afwijken van het product. Dit komt omdat bijvoorbeeld de kleurgeving van textiel tussen verschillende producties iets kan verschillen. Dit geldt ook voor foto's of proefstukken op bijvoorbeeld verschillende houtsoorten en fineeroppervlakken. Hout is een levend materiaal en zal altijd enigszins variëren in uiterlijk en nerf. Stalen van natuurlijke materialen, zoals steen met marmering, kunnen tussen verschillende stukken materiaal verschillen. Leder is ook een materiaal dat altijd varieert, omdat het materiaal afkomstig kan zijn van verschillende huiden en verschillende verfbeurten. Afbeeldingen op onze website kunnen geen garantie bieden voor het exacte uiterlijk van het product. Dit is onder andere te wijten aan het feit dat veel afbeeldingen computergegenereerd zijn, en aan het feit dat de kleurweergave kan verschillen tussen verschillende monitoren. Foto's en productmonsters moeten daarom alleen worden gezien als een indicatie van het uiterlijk van het product.

6. UITZONDERINGEN KOSTEN OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR DERDEN

Wij zijn niet verantwoordelijk voor kosten of schade veroorzaakt door derden. Hieronder vallen onjuiste installatie indien de installatie door een derde is uitgevoerd, schade tijdens het dragen veroorzaakt door draaghulp of een andere derde wiens diensten u als klant heeft besteld.

Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor kosten in verband met vertragingen, niet-levering en andere omstandigheden die te wijten zijn aan derden (zoals vervoerder, fabrikant of andere).

7. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw privacy is belangrijk voor ons. Als u meer wilt weten over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u dat nalezen op onze website.

8. MARKETING

Door onze verkoopvoorwaarden te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat DPJ e-mailadressen en telefoonnummers verwerkt om direct marketing van de producten van het bedrijf uit te voeren. De gegevens worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang om een contactenlijst bij te houden, zakelijke contacten te onderhouden en om als zakelijk contact met de betrokkene te communiceren. Wij beoordelen als uitgangspunt dat deze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene dat de gegevens niet worden verwerkt. Wij delen de gegevens ook met Google LLC.

9. FORCE MAJEURE

Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen ten gevolge van gebeurtenissen buiten onze controle, die wij redelijkerwijs niet hadden kunnen verwachten, vermijden of overwinnen, zoals natuurrampen, stakingen, oorlogen, rellen, epidemieën / pandemieën, blokkades, maatregelen van officiële autoriteiten, brand, explosie, boycot en andere overmacht-achtige omstandigheden die kunnen leiden tot bijvoorbeeld vertragingen bij leveranciers, vervoerders of andere derde partijen.

Indien de omstandigheid langer dan (2) twee maanden heeft geduurd en onze verplichtingen daardoor meer dan (2) maanden zijn opgeschort, hebben u en/of wij het recht de koop met onmiddellijke ingang te ontbinden.

10. WIJZIGING VAN VOORWAARDEN

Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. De versie van deze voorwaarden die van toepassing was toen u uw bestelling plaatste, is van toepassing op uw en onze verplichtingen in verband met de bestelling in kwestie.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 2022-08-31.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHIL

De Zweedse wet is van toepassing op de voorwaarden en de overeenkomst tussen u en ons. Geschillen worden beslecht in het Zweedse Gerechtshof. De Europese procedure voor geringe vorderingen is van toepassing op procedures over zaken van minder dan € 5.000 https://e-justice.europa.eu/177/EN/small_claims_forms?init=true

12. BEDRIJFSINFORMATIE DPJ SVENSKA AB

Postadres: Kabyssgatan 4D, 120 30 Stockholm, Sweden
Registratienummer: 556512-9193

Website: https://www.dpj-workspace.com/nl
Bezoekadres: Hammarbybacken 27, 123 30 Stockholm, Zweden
Afleveradres: Mimmis väg 7-12, 137 69 Österhaninge, Zweden

Wat onze klanten over ons zeggen

Een selectie van onze klanten

Microsoft
Carlsberg
Daniel Wellington
Google
Eton
Sony Music